Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
Zdjęcie
- - - - -

Nie wszystko złoto co się świeci. Przeczytaj regulamin przed rejestracją

Napisany przez Kasia73 , 10 wrzesień 2016 · 1401 wyświetleń

Koniecznie przeczytaj CAŁY regulamin, zanim skorzystasz z serwisu: Szybka-pozyczka . com, czyli zarejestrujesz się na stronie.

Czym zajmuje się usługodawca? W regulaminie możemy znaleźć informację, że:

"3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:
a. przyjmowaniu zapytań i wniosków o pożyczkę od Użytkowników;
b. przekazywaniu zapytań i wniosków o pożyczkę złożonych przez Użytkownika do następujących potencjalnych Pożyczkodawców;"

I dalej jest wykaz banków, firm pożyczkowych i stron pośredniczących w tego rodzaju usługach.

W regulaminie:
"§ 3 Rodzaj i zakres Usług
10. Usługodawca zastrzega, ze nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą, w szczególności nie jest stroną umowy pożyczki."

To dlaczego na stronie głównej serwisu, znajduje się informacja, że: "Szybka-pozyczka . com oferuje korzystne pożyczki szyte na miarę potrzeb i możliwości finansowych. Od 300 do 150 000 złotych"?

Pytanie retoryczne, oczywiście.
Dalej, punkt 7 regulaminu:

"Korzystanie z Serwisu jest odpłatne."

Co się z tym wiąże, możemy znaleźć w Załącznik nr 1 do Regulaminu:

"CENNIK KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU:

Dla Pożyczkobiorców :
W przypadku weryfikacji pozytywnej do złożenia Wniosku Pożyczkowego konieczne jest jego
uzupełnienie, które następuje w drodze rozmowy telefonicznej z przedstawicielem
Usługodawcy. Użytkownik dzwoni pod numer wskazany w Serwisie. Usługa ta jest usługą
o podwyższonej opłacie. Cena za jednostkę rozliczeniową tej usługi wynosi 6,25 netto, to jest
7,69 brutto za każdą rozpoczętą minutę połączenia.


[...]

Cała rozmowa zajmuje około 15 minut co wiąże się z szacunkowym kosztem około 115 zł
brutto.


Dla Pożyczkodawców:
1) Opłata za pobranie kontaktu do Pożyczkobiorcy wynosi 100 zł brutto możliwe jest dokonywanie płatności poprzez paypal."

Warto dodatkowo zwrócić uwagę na: Usługę MT GOTOWKA. Co to jest? Więcej znajdziemy w regulaminie, a dodatkowo możemy przeczytać:

"§ 5 Usługa MT GOTOWKA

1.Usługa MT GOTOWKA to usługa subskrypcji informacji, pozwalająca cyklicznie dostarczać
zarejestrowanym Użytkownikom płatne treści, zgodnie z ustalonym w Regulaminie harmonogramem, o ofertach dotyczących warunków zawarcia umowy pożyczki z pożyczkodawcami, otrzymywana na numer telefonu komórkowego wprowadzony do Serwisu przez Użytkownika.

[...]

3.
[...] Użytkownik może uruchomić usługę MT GOTOWKA poprzez wysłanie wiadomości SMS o [...] koszt wynosi 2 złote netto / 2,46 złote brutto.

[...]

4.
W ramach usługi MT GOTOWKA Użytkownik otrzymuje maksymalnie 1 SMS na dzień [...] w
dni powszednie oraz dodatkowy SMS po aktywacji subskrypcji
. Usługa jest aktywowana na
czas nieokreślony. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi. Koszt każdego
otrzymanego SMS wynosi 2 złote netto /2,46 brutto."

Koszt? Ponad 70 zł miesięcznie.

Zaznaczam, że rejestrując się w serwisie należy zaakceptować Regulamin.
Ale przed akceptacją ważniejsze jest, aby go przeczytać...

A na koniec, również w regulaminie jest zapis:

"§14
1. Po dokonaniu wszystkich czynności opisanych powyżej oraz po udzieleniu przez Użytkownika zgód, o których mowa w §13 Regulaminu, a także w następstwie poinformowania go o okolicznościach, o których mowa w §13 ust. 5 lit. b, Usługodawca udostępnia wniosek Pożyczkodawcom nieodpłatni, lecz po uzyskaniu zgody Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób ani jakiekolwiek skutki dalszego przetwarzania wniosku pożyczkowego."

To ostatnie zdanie jest w szczególności ważne.

PRZECZYTAJ REGULAMIN ZANIM SKORZYSTASZ!

-------------
[url="https://kredytdlamas.wordpress.com/"]Najkorzystniejszy Kredyt[/url] - blog finansowy