Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Kogo dotyczy ustawa o praniu brudnych pieniędzy?


Kraje Unii Europejskiej już od wielu lat starają się walczyć z procederem powszechnie znanym jako “pranie brudnych pieniędzy”. Polega on na wprowadzaniu “do obiegu” pieniędzy, pochodzących z nielegalnych źródeł. Mogą pochodzić one z przemytu, handlu narkotykami itp.
To właśnie dlatego została w 2015 roku wprowadzona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE zwana powszechnie jako Dyrektywa AML. Została ona stworzona w sprawie zapobiegania wykorzystania systemu finansowego do prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Nowe przepisy dokładnie wskazują instytucje, które muszą są odpowiedzialne za ich stosowanie. Chodzi tu przede wszystkim o:
  • Banki, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe i ich oddziały i inne instytucje finansowe.
  • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe (SKOK) ,
  • Instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi,
  • Fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, kantory (także kantory internetowe),
  • Pośredników sprzedaży i kupna nieruchomości,
  • Przedsiębiorców, jeśli przyjmują oni lub dokonują oni płatności w wysokości co najmniej 10 000 Euro w gotówce jednorazowo lub w przypadku kilku transakcji gdy wyglądają one na powiązane ze sobą.
Dyrektywa AML4 bardzo dokładnie opisują procedury, jakie muszą być wprowadzone przez wszystkie te instytucje, które wymieniliśmy wcześniej. Zwraca ona także uwagę na osoby na eksponowanym stanowisku politycznym. Ich praca sprawia, że są oni bardziej narażeni na możliwość korupcji czy na przekupstwo. Są nawet tworzone specjalne listy PEP, w których wymienione są osoby związane z takim ryzykiem. Lista ta jest na bieżąco aktualizowana, wraz ze zmianami na scenie politycznej. Każdy kto ma dostęp do takiej bazy, może sprawdzić czy osoba z którą współpracuje jest narażona na ryzyko i dzięki temu może podjąć odpowiednie kroki aby zapobiegać nielegalnym procederom.

Na pewno pomimo wszelkich starań, “pranie brudnych pieniędzy” nie zostanie do końca zlikwidowane. Jednakże należy robić wszystko by chociaż go ograniczyć, co pomoże w przyszłości w walce z organizacjami przestępczymi.0 Komentarze