Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

SKOK Wybrzeże zawieszony z powodu niewypłacalności


Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że zawiesza działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej “Wybrzeże” z siedzibą w Gdańsku. Równocześnie Komisja wystąpiła do Sądu z wnioskiem, o upadłość tego SKOK-u. Decyzja ta została podjęta jednomyślnie.
Przypomnijmy, że 8 sierpnia 2016 roku, Komisja Nadzoru Finansowego powołała do SKOK Wybrzeże zarządcę komisarycznego. Do KNF w dniu 17 sierpnia 2017 roku wpłynął raport, z którego wynikało, że sytuacja finansowa SKOK Wybrzeże w momencie gdy zarząd nad nim przejmował komisarz była bardzo zła a sam SKOK miał głęboką niewypłacalność. Stało się to pomimo pomocy udzielanej jej przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową. Jak stwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego, żadna inna Kasa nie ma zdolności by przejąć SKOK Wybrzeże, a ponadto żaden bank krajowy nie wyraził zainteresowania przejęciem tej Kasy. Wobec tego KNF poinformował Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o zagrożeniu upadłością. Jeżeli do tego dojdzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie wypłacał środki tym osobom, które miały w SKOK Wybrzeże złożone depozyty.


0 Komentarze