Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa Nike ogłasza upadłość


Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, z dniem 2 czerwca 2017, zawieszona zostaje działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej Nike. Jednocześnie KNF wystąpi do właściwego Sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy.
Depozyty w SKOK Nike miało zgromadzonych 17 tyś osób na łączną kwotę 124 mln zł. Jak podaje KNF: aktywa SKOK Nike nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań". W tej konkretnej kasie od prawie roku funkcjonował zarząd komisaryczny. Badanie wykazało, że jest ona "głęboko niewypłacalna”.

Problemy SKOK Nike rozpoczęły się już w roku 2013. To właśnie od tego czasu, Kasa Krajowa próbowała ratować tę instytucję, jednakże okazała się ona niewystarczająca i odmówiła ona dalszej pomocy. KNF starała się znaleźć chętnych na przejęcie SKOK Nike, jednakże żaden bank i SKOK nie zdecydował się na taki manewr.

Klienci posiadający w SKOK Nike do 100 000 euro depozytu, odzyskają w całości wpłacone środki, dzięki wypłacie z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Pieniądze mają być wypłacone w ciągu 7 dni roboczych.0 Komentarze