Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Wnioski o kredyt studencki będą przyjmowane przez cały rok

kredyt studencki

Studenci którzy chcą ubiegać się o kredyt studencki w 2018 roku, muszą złożyć odpowiednie dokumenty do 20 października tego roku. Natomiast umowę kredytową należy podpisać do dnia 31 grudnia br. Jednakże jest to ostatni rok, gdy obowiązują takie terminy. Od 2019 roku o kredyt studencki będzie się można ubiegać przez cały rok.
Przypomnijmy, że o kredyt studencki mogą ubiegać się osoby które już studiują lub dopiero rozpoczynają naukę na uczelni. Ważnym kryterium jest tu dochód na członka rodziny studenta, gdyż nie może on być wyższy niż 2 500 zł netto. Dodatkowo należy pamiętać, że uzyskanie kredytu jest możliwe po znalezieniu poręczyciela (mogą nimi być rodzice). Największą zaletą kredytu studenckiego jest fakt, iż jego oprocentowanie nie może przekraczać 1.2% stopy redyskontowej weksli, którą ogłasza NBP, z tym że połowę odsetek pokrywa BGK. Kredyt ten może być udzielony na maksymalnie 6 lat a pieniądze są wypłacane w formie miesięcznych transz . Spłatę zadłużenia rozpoczyna się dopiero 2 lata po zakończeniu studiów. Można oczywiście rozpocząć spłatę wcześniej. Co ciekawe studenci którzy mieli bardzo dobre oceny w indeksie mogą liczyć na umorzenie części kredytu (najlepsi nawet na 50%).

Wnioski o kredyty studenckie można składać tylko w 4 bankach, które mają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Są to:
- PKO BP,
- Bank PEKAO
- BPS,
- SGB-Bank.

Nowe terminy składania wniosków o kredyt studencki (a w zasadzie ich brak) będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 roku. Według nowych przepisów, o kredyt studencki będzie można wnioskować także w SKOK-ach, jeżeli podpiszą z BGK odpowiednią umowę.0 Komentarze