Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Zyski z giełdy. Jak rozliczyć PIT 38?

giełda

Podatnicy PIT, którzy w ubiegłym roku zarobili na giełdzie muszą mieć na uwadze konieczność rozliczenia się z urzędem skarbowym. W tym celu muszą złożyć deklarację PIT 38. Deklaracja ta może zostać złożona wyłącznie indywidualnie, niemniej jednak nie wykluczone jest wspólne rozliczenie się małżonków. Jeżeli inwestycje przyniosły straty, trzeba je również wykazać w zeznaniu.
Kiedy rozliczyć PIT 38 ?

PIT 38, tak samo jak PIT 37, PIT 36 i PIT 36L, należy złożyć zasadniczo do końca kwietnia. Niemniej jednak według art. 12 § 5 ordynacji podatkowej, jeśli ostatni dzień terminu złożenia zeznania przypadnie na sobotę, albo w dzień ustawowo wolny od pracy - termin zostanie automatycznie przesunięty na następny dzień, następujący po dniu, albo dniach wolnych od pracy. W 2019 roku 30 kwietnia wypada we wtorek, dlatego też termin nie ulega przesunięciu.

Dochody z giełdy opodatkowane są 19% podatkiem od dochodu. Wymagane jest oddzielne rozliczenie wynikającego z nich podatku.

Dochodem będzie w tym wypadku różnica pomiędzy sumą przychodów uzyskanych za odpłatne zbycie papierów wartościowych, a kosztami uzyskania zgodnych z ustawą. Zaliczyć można do nich chociażby wydatki na poczet nabycia akcji, które staną się kosztem w momencie ich zbywania.

PIT 38 będzie niezbędny

Bez względu na to, czy osoba inwestująca na giełdzie uzyskiwała dochody ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, czy działalności gospodarczej, musi mieć na uwadze, że przychodów pochodzących z giełdy nie można rozliczać w połączeniu z innym źródłem przychodów.

Jeżeli zatem podatnik uzyskał w minionym roku podatkowym dochody z pracy, inwestując przy tym na giełdzie, będzie musiał złożyć dwa oddzielne formularze podatkowe : PIT 38 na dochody, pochodzące z zysków giełdowych (między innymi ze sprzedanych akcji) i PIT 37 na dochody ze świadczonej pracy.

Formularz PIT 38 należy wypełnić na podstawie otrzymanej wcześniej informacji PIT 8C, którą wysłać musi nam biuro maklerskie (jeśli będzie ich kilka, wybrane pozycje trzeba zsumować i wpisać na rocznym zeznaniu).

Jeżeli z jakiegoś powodu PIT 8C nie dotrze do podatnika, inwestor giełdowy będzie musiał pamiętać, że jego obowiązkiem jest samodzielne określenie przychodów, jak i kosztów ich uzyskania, jak również rozliczenie podatku.

Stratę też należy wykazać

Jeśli w minionym roku podatkowym powstała z wybranego źródła przychodów strata podatkowa, czyli koszty uzyskania przychodów były wyższe aniżeli same przychody, wykazanie takiego ujemnego wyniku należy również do obowiązków podatnika.

Stratę będzie można bowiem rozliczyć w następnych latach w ramach takiego samego źródła przychodów. Przyznano na to maksymalnie pięć lat, które następują po sobie. Niemniej jednak wysokość obniżenia w którymkolwiek z tychże lat nie może przekraczać 50 procent kwoty straty. Tyczy się to również przychodów uzyskanych z giełdy.

Dochody giełdowe nie pozbawią prawa do wspólnego rozliczenia

Co bardzo ważne, dochody uzyskane z giełdy nie wykluczą prawa małżonków do wspólnego rozliczenia się z podatku (takie rozliczenie będzie niemożliwe chociażby w przypadku, kiedy jeden z pośród małżonków wybierze opodatkowanie podatkiem liniowym).

Dochody osiągane z giełdy nie łączą się bowiem z dochodami z innych źródeł w celu opodatkowania, dzięki czemu małżonkowie mają szansę na złożenie wspólnego zeznania podatkowego, w którym rozliczą chociażby dochody z umów zleceń, z pracy, czy też działalności gospodarczej, którą opodatkowani na zasadach ogólnych.

Samych dochodów pochodzących z giełdy małżonkowie również nie mogą rozliczyć wspólnie. Jeśli rachunek inwestycyjny małżonków będzie przewidywał współwłasność w równych częściach, tak też będą podzielone, jak i wykazane w PIT 8C przychody, ale i koszty związane z realizacją transakcji.

W przypadku, kiedy zostanie przyjęty inny podział, również koszty i przychody będą określone w sposób proporcjonalny. Każdy z małżonków musi otrzymać PIT 8C i każdy z nich będzie musiał złożyć odrębne zeznanie na formularzu PIT 38.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Pitax.pl. Dzięki PITax rozliczysz swoje podatki w prosty i wygodny sposób nie wychodząc z domu.

Autor zdjęcia: 401(K) 2013 (Flickr). Lic. Creative Commons0 Komentarze