Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Jakie są doświadczenia pracowników ze wschodu związane z polskim rynkiem pracy?


Wyniki badania „Ukraińcy na polskim rynku pracy - doświadczenia, wyzwania i perspektywy” dostarczają szeregu cennych informacji na temat osób zza wschodniej granicy. Czego na temat mieszkańców Ukrainy można się z niego dowiedzieć? Na te i inne pytania odpowie Państwu Adam Biernacki z firmy www.wynajempracownikow.pl świadczącej usługi m.in. takie jak wynajem pracowników ze wschodu.
Wiek i wykształcenie pracowników ze wschodu.

Najczęściej do Polski przyjeżdżają Ukraińcy w wieku od 26 do 35 lat. Ponad 20 procent zatrudnionych w naszym kraju obywateli Ukrainy zdecydowała się na podjęcie pracy od razu po ukończeniu szkoły. 64 procent pracujących w Polsce osób ze Wschodu do mężczyźni, przeważnie z zachodniej części kraju. 3/4 z nich zamieszkuje w Ukrainie tereny miejskie. Jeśli chodzi o wykształcenie, dominują osoby z wykształceniem wyższym oraz niepełnym wyższym. Co ciekawe ponad 40 procent Ukraińców jest zainteresowanych zdobyciem wykształcenia w polskich szkołach wyższych oraz policealnych.

Czy osoby z Ukrainy znają język polski?

Co trzeci badany nie zna języka polskiego, a co czwarty - zna jedynie podstawowe zwroty, które nie są jednak wystarczające, by móc swobodnie komunikować się z otoczeniem. Ponad 40 procent Ukraińców jest przekonania, że aby mogli pracować w Polsce nie muszą znać języka polskiego. Znacząca część z nich deklaruje chęć do jego nauki.

Przyjazd do Polski

Większa część respondentów przyjechała do naszego kraju po raz pierwszy w celach zarobkowych. Ponad 1/3 z nich w przeszłości pracowała już w naszym kraju, niektórzy nawet cztero- i pięciokrotnie. Odpowiedzi badanych wskazują, że ich ostatni pobyt w Polsce był krótszy niż 6 miesięcy. Ukraińcy na granicy spędzili średnio 5,5 godziny. Nastawienie ze strony polskiej Straży Granicznej oraz Służby Celnej oceniają oni w większości przypadków pozytywnie. Ukraińcy często pracowali także w innych krajach poza Polską takich, jak Rosja, Czechy oraz Niemcy.

Jak mieszkańcy Ukrainy są traktowani przez pracodawców?

Większość zatrudnionych w Polsce pracowników z Ukrainy nie została w nieuczciwy sposób potraktowana przez swoich pracodawców. Z taką nieprzyjemną sytuacją miało do czynienia 29 procent badanych. Ponad 40 procent respondentów jest gotowych zrezygnować z pracy przed zakończeniem obowiązywania umowy, gdyby zostali oni oszukani przez firmę, w której są zatrudnieni. W przypadku 23 procent osób powodem rezygnacji byłaby inna, lepsza oferta pracy.
Znacząca część badanych nie pracowała w naszym kraju na czarno. Prawie 1/4 z nich przyznała się jednak, że byłaby skłonna rozpocząć pracę bez podpisania umowy, gdyby wiązało się to z wyższymi zarobkami.

Nastawienie otoczenia

2/3 osób badanych nie spotkało się z nieprzyjaznym nastawieniem Polaków z powodu ich narodowości. Spośród tych, którzy doświadczyli takiej przykrej sytuacji, znacząca część wskazuje, że miała ona charakter zaczepek. Osoby z Ukrainy, które dobrze znają język polski, częściej spotykają się z wrogim nastawieniem. 1/3 respondentów ma przyjaciół wśród mieszkańców Polski.
Główne wyzwania dla pracowników ze wschodu.

Największym wyzwaniem dla zatrudnionych w naszym kraju Ukraińców jest adaptacja. Badani oczekują pomocy w tej kwestii zarówno ze strony agencji pracy tymczasowej, jak i polskich władz. Ponad 70 procent badanych nie zauważyła żadnych zmian związanych z procedurą zatrudniania, która miała miejsce w Polsce w styczniu ubiegłego roku. Nowelizację w sposób pozytywny ocenia jedynie niespełna 20 procent mieszkańców Ukrainy. 50 procent z nich twierdzi, że nowe przepisy przyczyniły się do pogorszenia procedur. 1/5 respondentów chciałaby się osiedlić w naszym kraju na stałe, a ponad 25 procent - mieszkać tu przez kilka lat.

Przedsiębiorstwa zainteresowane zatrudnieniem pracowników z Ukrainy coraz częściej decydują się na skorzystanie z usług leasingu pracowniczego. Jedną z firm specjalizujących się w tego typu usługach jest Work Balance. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nią usług znaleźć można na stronie internetowej: https://wynajempracownikow.pl0 Komentarze