Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Co może być zabezpieczeniem kredytu gotówkowego


Każdy bank, ma swoje zasady jeśli chodzi o zabezpieczenie kredytów gotówkowych. Przy niskich kwotach, często zdarza się, że banki nie wymagają żadnego zabezpieczenia, zwłaszcza jeśli klient jest im znany i posiada dobrą historię kredytową, zgromadzoną w Biurze Informacji Kredytowej. Jednakże przy kwotach wyższych lub jeżeli wniosek o kredyt składa osoba o „średniej” historii kredytowej, banki będą wymagały od przyszłego kredytobiorcy jakiegoś zabezpieczenia. Ma ono sprawić, że bank nie straci pożyczonych pieniędzy, gdyż jeżeli kredyt nie będzie spłacany, bank może dług w jakiś sposób egzekwować.
Przyjrzyjmy się więc, co może być zabezpieczeniem kredytu gotówkowego.

weksel in blanco – znajduje się na nim jedynie podpis wystawcy, nie ma w nim ani określonej sumy, ani daty kiedy może być zrealizowany,
weksel trasowany – weksel, na którym pojawiają się nazwiska żyrantów, którzy zobowiązują się do spłaty długu za kredytobiorcę,
poręczyciel – osoba, która zobowiązuje się do spłaty zadłużenia, jeżeli kredytobiorca nie będzie spłacał kredytu,
gwarancja bankowa – zobowiązanie gwaranta (banku), że spłaci on zadłużenie za wierzyciela,
zastaw na rzeczach – przekazanie bankowi prawa do przejęcia rzeczy ruchomych, w razie niespłacania kredytu,
przelew wierzytelności – przekazanie bankowi zgody na zajęcie w poczet spłaty długu przyszłych dochodów ze sprzedaży usług czy też towarów,
ubezpieczenie kredytu – zobowiązanie firmy ubezpieczeniowej, że spłaci on zadłużenie za ubezpieczonego,
hipoteka – wpis do księgi wieczystej, umożliwiający bankowi przejęcie nieruchomości, gdyby kredytobiorca nie spłacał zadłużenia.

Wymienione zabezpieczenia, nie są oczywiście jedynymi, jakie banki mogą wymagać od swoich klientów. Jednakże te wymienione powyżej są najczęściej stosowane i właśnie z nimi możemy się spotkać, gdy złożymy w banku wniosek o kredyt gotówkowy.0 Komentarze