Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Co to kredyt lombardowy

kredyt kredyt lombardowy

Na rynku bankowym, funkcjonuje wiele różnego rodzaju kredytów. Jednym z nich jest kredyt lombardowy. Jest to bardzo specyficzna forma kredytu, którego szczególną cechą jest sposób jego zabezpieczenia.
Spotykamy się z dwoma „rodzajami” kredytów lombardowych. Po pierwsze, banki komercyjne oferują je osobom fizycznym czy też firmom. Po drugie, Narodowy Bank Polski oferuje wsparcie bankom komercyjnym, właśnie w postaci kredytów lombardowych.

Jak już wspominaliśmy, charakterystyczną cechą kredytów lombardowych, jest sposób ich zabezpieczenia. Jest ona zabezpieczony ruchomością. Co może nią być? Najczęściej mamy tu do czynienia z papierami wartościowymi, metalami szlachetnymi, rzadziej z jakimś sprzętem. Oczywiście jeżeli chcemy w taki sposób zabezpieczyć kredyt, bank musi znać wartość ruchomości, w których jesteśmy posiadaniu. Dlatego niezbędna jest wycena, którą zazwyczaj wykonuje rzeczoznawca, wskazany przez bank. Jak łatwo się domyśleć, koszt takiej wyceny scedowany jest na klienta. Inną cechą takiego kredytu jest fakt, że zazwyczaj jest to kredyt krótkoterminowy. Nie możemy też zapomnieć, że jest to kredyt stosunkowo drogi. Dla banków jest to bowiem produkt ryzykowny, gdyż nigdy nie wiadomo, jak będzie się zmieniała wartość zabezpieczenie. Dla przykładu możemy powiedzieć, że nie wiadomo czy akcje jakiejś spółki, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, drastycznie nie obniżą swojej wartości. Podobnie może wyglądać sprawa w przypadku metali szlachetnych.

Ilość pieniędzy, jaką możemy od banku pożyczyć, w dużym stopniu uzależniona jest od proponowanego zabezpieczenia. Zwykle w przypadku banków komercyjnych, możliwe jest uzyskanie środków, w wysokości 50 – 75% wartości zabezpieczenia.

Jeżeli zabezpieczeniem kredytu lombardowego mają być papiery wartościowe, są one zazwyczaj przynoszone do banku, a następnie deponowane w skarbcu. Podobnie sprawa wygląda jeśli chodzi o metale szlachetne czy biżuterię. Jeżeli zabezpieczeniem kredytu ma być towar lub sprzęt, zazwyczaj nie przynosi się go fizycznie do banku, gdyż instytucje te nie posiadają odpowiednich magazynów, by je przechować. Zwykle podpisuje się stosowną umowę, na podstawie której w razie niespłacania kredytu, bank może przejąć zastawione rzeczy.0 Komentarze