Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Dlaczego nie warto kłamać we wniosku kredytowym?


Ze względu na łatwość i szybkość wypełniania wniosku o kredyt, wiele osób ulega pokusie i przedstawia w nim nie do końca prawdziwe informacje. W zamierzeniu mają one pomóc w pozytywnym rozpatrzeniu decyzji, a tym samym zwiększyć szansę uzyskania pożyczki. We wniosku kredytowym nie warto jednak kłamać, ponieważ jest to traktowane jako oszustwo i może mieć poważne konsekwencje. Banki dokładnie weryfikują wszystkie informacje, a jakiekolwiek nieścisłości są oceniane bardzo negatywnie.
Wniosek a oszustwo kredytowe

Oszustwo kredytowe kojarzy się przede wszystkim ze złodziejami, którzy zaciągają pożyczki i kredyty na cudze dane oraz bez wiedzy poszkodowanej osoby. Z reguły odbywa się to przy wykorzystaniu skradzionego lub przechwyconego w inny sposób dowodu osobistego. Jako oszustwo kredytowe można jednak zakwalifikować również inne niedozwolone praktyki. Wystarczy tak naprawdę podać nieprawdziwe dane odnośnie wysokości dochodów czy okresu i formy zatrudnienia, aby skłamać we wniosku kredytowym. Niedozwolone jest też poręczenie kredytu na podstawie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji np. dotyczących stanu cywilnego. Samo oszustwo kredytowe nie ma zwykle na celu kradzieży, tylko zwiększenie szans uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej. Informacje o formie zatrudnienia, wysokości dochodów czy zadłużeniach są często pozyskiwane przez banki tylko z oświadczenia klienta, co stwarza ryzyko nadużyć celem przypisania sobie korzystniejszych wartości.

Nieprawdziwe informacje we wniosku kredytowym

Kredytobiorcy najczęściej kłamią we wnioskach na temat wysokości osiąganych dochodów, od których w dużej mierze zależy zdolność kredytowa. Ich zawyżenie teoretycznie pomaga w uzyskaniu pozytywnej decyzji i podnosi kwotę pożyczki. Do częstych obiektów fałszerstwa należy też forma zarobkowania. Wielu klientów ma zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas niekreślony, jednak spora grupa pracuje na czas określony. W tym drugim przypadku otrzymanie kredytu jest trudniejsze, szczególnie długoterminowego. Dla niektórych rozwiązaniem tego problemu jest wskazanie we wniosku, że umowa ma charakter bezterminowy. Informacje na ten temat są niepubliczne, dlatego bank może dokonać faktycznej weryfikacji jedynie na podstawie skanu dokumentów czy kontaktu z pracodawcą kredytobiorcy.

Dodany obrazek


Nieprawdziwe informacje o wcześniejszych zobowiązaniach

O zdolności kredytowej decyduje ilość wcześniej zaciągniętych zobowiązań, takich jak kredyty czy nawet niektóre pożyczki online. Przy wnioskowaniu o kredyt, wiele osób świadomie zaniża wartości spłacalnych aktualnie zadłużeń. Banki mają w dużym stopniu możliwość zweryfikowania prawdziwości tych deklaracji na podstawie raportu z BIK, w którym zawarte są dane dotyczące obecnych pożyczek. Nie wszystkie zobowiązania są jednak wpisywane do tej bazy, dlatego w praktyce niektóre z nich da się ukryć przed bankiem. Pożyczki bez baz sprawdzają się w przypadku osób, które posiadają słabą zdolność kredytową. Same banki sprawdzają głównie kredyty na większe kwoty, chociaż w niektórych przypadkach ocenie podlega nawet mała pożyczka na już. Z reguły weryfikowana jest wówczas rzeczywista wysokość zarobków, np. na podstawie zaświadczenia od pracodawcy czy wyciągów z konta bankowego.

Konsekwencje podawania nieprawdziwych informacji we wniosku kredytowym

Kłamanie we wniosku kredytowym uznawane jest za czyn karalny, którego konsekwencją może być nawet pozbawienie wolności. Dotyczy to nie tylko kredytobiorcy popełniającego przestępstwo, ale też wszystkich osób zatajających ten fakt przed odpowiednimi służbami. Zależnie od formy, oszustwo kredytowe grozi karą więzienia od 3 miesięcy do nawet 8 lat. Wielu kredytobiorców delikatnie zmieniających okres zatrudnienia czy nieznacznie podnoszących wysokość zarobków na wniosku kredytowym często jednak nie zdaje sobie sprawy, że popełnia przestępstwo. Dla takich osób bezpieczniejszym rozwiązaniem jest np. pożyczka na raty bez weryfikacji. W każdym jednak przypadku najważniejsze będzie terminowe spłacanie zobowiązania, a także postępowanie zgodnie z wymaganiami na etapie składania wniosku.0 Komentarze