Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Analiza kredytu mieszkaniowego

kredyt na mieszkanie kredyt hipoteczny kredyt mieszkaniowy

Rynek kredytowy rozwija się w kraju bardzo dynamicznie, a ustawa o kredycie hipotecznym dała większe bezpieczeństwo współpracy z dużymi instytucjami finansowymi. Kredyt mieszkaniowy to zdecydowanie najpopularniejsza kategoria przeznaczona do finansowania nieruchomości. Dlaczego właśnie na taki typ zobowiązania warto się zdecydować?
Charakterystyka kredytu mieszkaniowego
Kredyty mieszkaniowe udziela się na standaryzowanych, prawnie regulowanych warunkach. Przez to, że nieruchomość staje się zabezpieczeniem przy spłacie zobowiązania kredyty mieszkaniowe charakteryzują się bardzo niskim poziomem ryzyka dla banku komercyjnego, a co za tym idzie so-lidną opłacalnością dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Aktualnie można dopasować sto-sunkowo niewielkie raty umożliwiające długoterminową spłatę zadłużenia. Niska rata to jeden z kluczowych wyznaczników przy nawiązywaniu współpracy w ramach kredytu mieszkaniowego. Liczy się również całkowity koszt kredytu, ale większość kredytobiorców pogodzi się szybciej z dużym kosztem, ale nie z wysoką ratą miesięczną, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie gospodarstwa domowego. Kredyt można przeznaczyć na zakup gotowego nieruchomości lub na zakup obiektu od absolutnych podstaw. Dochodzi do tego również potencjał inwestycji w działkę budowlaną. Bardzo często kredyt mieszkaniowy pozwala na przebudowę, czy rozbudowę lokalu. Zwyczajowo kredyty mieszkaniowe wypłaca się w transzach, które trafiają bezpośrednio na konto sprzedawcy nieruchomości. Przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego kredytobiorca załącza za-zwyczaj plan inwestycji, jeżeli dochodzi do budowy nieruchomości od podstaw. W takich warun-kach bank detaliczny ma prawo do monitorowania postępów i do wycofania wpłat, jeżeli coś jest nie tak pod względem organizacyjnym. To dla wielu kredytobiorców bardzo duży problem, ze względu na nierzetelność niektórych ekip budowlanych. Z tego powodu najlepsze rozwiązanie to bezpośrednia współpraca z uznanym w branży deweloperem, czy po prostu dopasowanie nierucho-mości z rynku wtórnego.

Niepodważalna celowość kredytu mieszkaniowego
Kredytobiorca może porozumieć się z bankiem, aby odroczyć termin spłaty zadłużenia, aż wszystkie prace zostaną zakończone. To pozwala na większą elastyczność w wydatkowaniu środków wła-snych. Elastyczność przy kształtowaniu warunków spłaty zobowiązania to prawdopodobnie naj-ważniejsza zaleta kredytów mieszkaniowych. Część kredytu hipotecznego przeznaczanych bez pro-blemu na wyceny nieruchomości, akty notarialne, wykupienie usług pośrednika na rynku nieru-chomości. Nie można jednak przeznaczyć pieniędzy z kredytu hipotecznego, na inne obszary nie-związane bezpośrednio z inwestycją mieszkaniową. To bardzo ważne, ponieważ kredyt mieszka-niowy jest w pełni celowy. Nie ma absolutnie żadnych odstępstw od sposobu wydatkowania środ-ków pozyskanych z banku detalicznego. Kredyty hipoteczne zaciągniesz w walucie krajowej lub w walutach obcych, ale to znaczące ryzyko, które bardzo rzadko się opłaca. Większości kredytobior-ców zaleca się, aby spłacali zobowiązania w tej walucie, w której generują miesięczne zarobki. Taka zasada sprawdza się praktycznie w każdym przypadku i gwarantuje większe bezpieczeństwo.

Podstawowe narzędzie dla wielu gospodarstw domowych
Kredyt mieszkaniowy to podstawowe narzędzie do zaspokojenia potrzeb życiowych. Ze względu na niski poziom ryzyka dla banku detalicznego wchodzi w grę niskie oprocentowanie i właściwie bezkonkurencyjne warunki pozyskania pieniędzy w porównaniu do innych form zobowiązań, bardziej konsumpcyjnych niż inwestycyjnych.0 Komentarze