Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
* * * * *

Co dalej z Frankowiczami i kredytami we frankach w 2023 roku?


Kredyty frankowe w Polsce od lat stanowią temat dyskusji i kontrowersji. Wiele osób zdecydowało się na tego rodzaju kredyt ze względu na atrakcyjne warunki, jednak szybko okazało się, że wiąże się to z wysokim ryzykiem kursowym, którego kredytobiorcy nie byli w stanie ocenić. W ostatnich latach, dzięki zmieniającemu się orzecznictwu sądowemu i działaniom Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), sytuacja kredytobiorców frankowych uległa znaczącej zmianie, na co wskazują liczne wyroki w sprawach o franki. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jakie opcje mają frankowicze w 2023 roku oraz jakie czynniki wpływają na przyszłość kredytów frankowych w Polsce.
Kredyty we frankach - wprowadzenie i problemy

Kredyty frankowe były udzielane polskim konsumentom na podstawie umowy kredytowej indeksowanej kursem CHF lub denominowanych w tej walucie. Wielu frankowiczów nie było jednak świadomych ryzyka związanego z uzależnieniem wysokości spłat od kursu waluty obcej. Wzrost kursu CHF w 2015 roku spowodował gwałtowny wzrost zadłużenia kredytobiorców, co ujawniło nieuczciwe postanowienia umów frankowych.

Najważniejsze informacje dotyczące kredytów frankowych można podzielić na trzy główne kategorie: rodzaje kredytów, możliwości dochodzenia roszczeń w sądzie przez kredytobiorców oraz postanowienia niedozwolone w umowach.

Rodzaje kredytów frankowych

Kredyty frankowe można podzielić na dwa główne rodzaje w zależności od podpisanej umowy kredytu: kredyt indeksowany (waloryzowany) oraz kredyt denominowany.

Kredyt indeksowany jest najczęściej spotykanym typem umowy frankowej. Kredytobiorca otrzymuje środki w złotych polskich, a bank ustala saldo kredytu we franku szwajcarskim i posługuje się tą walutą do określania zobowiązań. Zapłata rat odbywa się w złotych polskich, które są przeliczane według kursów ustalanych przez bank.

Kredyt denominowany różni się od kredytu indeksowanego tym, że kwota kredytu jest wskazana we franku szwajcarskim, ale środki są udostępniane w walucie polskiej. Również spłata rat odbywa się w złotych polskich.

Możliwości dochodzenia roszczeń przez kredytobiorców

Zastanawiasz się co dalej z kredytami we frankach? Jak podaje portal https://bankingo.pl/ kredytobiorcy frankowi mają różne opcje dochodzenia swoich praw. Pierwszą z nich jest zawarcie ugody z bankiem. Nie wszyscy banki oferują jednak taką możliwość, a niektóre banki nieprowadzące już działalności operacyjnej w Polsce nie oferują ugód frankowiczom. Ugody z bankiem mogą być mniej korzystne niż stwierdzenie nieważności umowy w sądzie.

Drugą opcją jest kontynuowanie spłaty kredytu według dotychczasowego harmonogramu frankowego. Jednak taka postawa jest ryzykowna ze względu na niestabilność kursu CHF i możliwość wzrostu rat kredytowych.

Frankowicze wygrywają z bankami w sądach

Trzecią opcją jest skierowanie sprawy do sądu w celu unieważnienia umowy kredytu frankowego. W ostatnich latach liczba pozwów frankowych przeciwko bankom wzrosła, a większość wyroków jest korzystna dla kredytobiorców. Procesy frankowe trwają teraz znacznie krócej niż kilka lat temu, a prawomocny wyrok korzystając z usług doświadczonej kancelarii frankowej można uzyskać w około 1,5 roku od momentu złożenia pozwu.

Postanowienia niedozwolone w umowach frankowych

Kredyty frankowe budzą kontrowersje ze względu na postanowienia niedozwolone, zwane również klauzulami abuzywnymi. Są to postanowienia umów, które kształtują prawa i obowiązki kredytobiorców w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające ich interesy.

Banki miały nieograniczone prawo do ustalania kursów walut w swojej tabeli kursowej, co uniemożliwiało frankowiczom świadome podejmowanie decyzji. Kredytobiorcy byli wystawieni na ryzyko kursowe, o którym nie zostali poinformowani przy zawieraniu umowy.


Dodany obrazekPrzyszłość kredytów frankowych w Polsce

Przyszłość kredytów frankowych w Polsce jest nadal niepewna. Wpływ na nią ma wiele czynników, takich jak zmieniające się orzecznictwo sądowe, działania KNF oraz ewentualne wprowadzenie ustawy frankowej.

Sądowe rozstrzygnięcia coraz częściej są korzystne dla kredytobiorców, co może prowadzić do większej liczby pozwów frankowych. Jednak banki wciąż próbują bronić swoich stanowisk i oferują ugody na mniej korzystnych warunkach.

KNF pracuje nad ustawą frankową, która ma na celu ratowanie banków przed niekorzystnymi konsekwencjami wyroku wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jednak możliwość przyjęcia ustawy w roku wyborczym jest mało prawdopodobna.

Podsumowanie

Kredyty frankowe w Polsce stanowią nadal palący problem dla wielu kredytobiorców. Opcje, jakie mają frankowicze w 2023 roku, obejmują zawarcie ugody z bankiem, kontynuowanie spłaty według dotychczasowego harmonogramu, skierowanie sprawy do sądu lub czekanie na ustawę frankową. Przyszłość kredytów frankowych w Polsce zależy od wielu czynników, takich jak zmieniające się orzecznictwo sądowe i działania KNF. Warto monitorować rozwój sytuacji i być świadomym swoich praw jako frankowicz.0 Komentarze