Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Czy musimy płacić prowizję od wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego

kredyt hipoteczny kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny, to jeden z najpopularniejszych kredytów w naszym kraju. Zaciągają go zarówno osoby które kupują mieszkanie, jaki ci którzy chcą mieć swój własny dom, a także ci, którzy przeprowadzają w swojej nieruchomości gruntowny remont i potrzebują do tego większej gotówki. Kredyt hipoteczny zazwyczaj jest zobowiązaniem długoterminowym, a w grę wchodzą tu duże sumy pieniędzy. Jednakże zdarza się, że po jakimś czasie od pożyczenia pieniędzy, dysponujemy większą gotówką, która pozwoli nam na częściową lub całkowitą spłatę zadłużenia. Ale czy od takiej operacji będziemy musieli zapłacić do banku jakąś prowizję?
Jeszcze kilka lat temu wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego wiązała się z uiszczeniem prowizji. Banki w ten sposób częściowo rekompensowały sobie utratę odsetek, które kredytobiorca musiałby zapłacić, gdyby w normalnym terminie spłacał swoje zobowiązanie. Wysokość prowizji była różna i każdy bank ustalał ją sobie w sposób indywidualny. Zwykle im wcześniej spłacaliśm kreydt, tym większą prowizję musielismy płacić. Obecnie sytuacja ta nieco się zmieniła. Po wejściu w życie ustawy o kredycie hipotecznym, banki musiały ujednolicić zasad związane z naliczaniem prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Zgodnie z treścią ustawy o kredycie hipotecznym z 22 lipca 2017 roku, kredytobiorcy mogą w dowolnym czasie spłacać część lub całość swojego zobowiązania. Po złożeniu przez niego odpowiedniego wniosku, bank w ciągu 7 dniu musi poinformować go o kosztach takowej operacji. Jeżeli mamy zaciągniety kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej (jest to zdecydowana większość kredytów hipotecznych), bank może od nas pobierać prowizję od wcześniejszej spłaty długu tylko w okresie pierwszych 3 lat od jego zaciagnięcia. Opłata ta nie może być wyższa niż 3% spłacanej kwoty i nie może przekroczyć kwoty odsetek, naliczonych od spłacanej kwoty w okresie roku od faktycznej spłaty. Nieco inna jest zasada w przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej. W tym przypadku opłata może być naliczana przez cały okres kredytowania. Jej wysokość nie może być wyższa, niż koszty kredytobiorców bezpośrednio związane z wcześniejszą spłatą.

Nowe zasady naliczania prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego są z pewnością dla kredytobiorców bardzo korzystne. Dlatego też z pewnością o wiele chętniej będziemy spłacać zadłużenie przed czasem, by szybciej mieszkać w nieruchomości, nad którą nie ciąży już żaden wpis hipoteczny.0 Komentarze