Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Czym jest marża banku?


Zwłaszcza w przypadku zobowiązań hipotecznych jej wysokość nabiera znaczenia. Czym dokładnie jest marża? Czy istnieją sposoby, by była niższa, a tym samym kredyt stał się tańszy? Pora poznać odpowiedzi na te fundamentalne dla kredytobiorców pytania. Wysokość kwoty, o jaką wnioskuje klient, to jeden z dwóch elementów rat kredytu, ale często wcale nie najważniejszy. Kluczowe znaczenie ma także marża.
Co to jest marża?

Banki komercyjne, tak jak inne instytucje finansowe, pożyczają klientom indywidualnym i biznesowym pieniądze na zasadach rynkowych. Oznacza to, że na swojej usłudze chcą zarobić, a co za tym idzie, do przekazanej sumy (kapitału) dodają swój zysk. Jego dwa główne składniki to oprocentowanie, a drugi – marża.

Marża jest liczona procentowo i doliczana do każdej raty wierzytelności. Co ważne, jej rodzaj nie ma znaczenia. Ten dodatkowy koszt ponoszą zarówno osoby, które zaciągnęły kredyt gotówkowy, jak i konsolidacyjny czy hipoteczny.

Co decyduje o wysokości marży?

Szczególnie w ostatnim przypadku stawka doliczana do kapitału ma znaczenie. Największym obciążeniem dla klientów banków są właśnie marże kredytów hipotecznych, a wynika to z czasu trwania takich zobowiązań i wysokości kwot do spłaty. O tym, jaki zysk zechce osiągnąć instytucja pożyczająca pieniądze, decyduje ponadto szereg innych czynników takich jak:
  • wysokość kredytu;
  • zdolność kredytowa klienta;
  • reputacja kredytobiorcy – o lepsze warunki umowy łatwiej dotychczasowym klientom instytucji;
  • kwota prowizji – nie zawsze uwzględniana przez banki;
  • koniunktura na rynku – w tym przypadku zwykle zachodzi prosta zależność polegająca na podwyższaniu marży, gdy stopa referencyjna NBP jest niska i odwrotnie.
Na wysokość marży wpływa też wskaźnik LtV (Loan to Value), czyli relacja pożyczanej sumy do wartości zakupu. Jak go rozumieć? Dobry przykład to wkład własny potrzebny do wzięcia kredytu hipotecznego. Większa suma, którą jest w stanie przeznaczyć klient, daje szansę na obniżenie marży.

W przypadku innych typów kredytów może być ona wyższa, gdy wnioskuje się o dużą kwotę i długi okres spłaty. W międzyczasie na zdolność do regulowania rat wpływa wiele rzeczy. By zabezpieczyć się przed niewypłacalnością klienta (np. wskutek utraty przez niego pracy), bank najprawdopodobniej narzuci wysoką marżę.

Wpływ marży na wysokość rat kredytu

Marże kredytów hipotecznych (i innych, ale w mniejszym stopniu) funkcjonują w korelacji z różnymi czynnikami wpływającymi na wysokość rat, przede wszystkim z oprocentowaniem. Jak zostało już wspomniane, koniunktura na rynku ma kluczowy wpływ na wzajemny stosunek tych wskaźników. Właśnie z tego powodu warto zastanowić się nad tym, czy lepszym wyborem nie okaże się kredyt ze stałym oprocentowaniem. Choć same raty będą kosztowały więcej, ich wysokość stanie się przewidywalna.

Kredyt ze stałym oprocentowaniem to jednak nie remedium na wszystkie problemy. Bankom takie wierzytelności opłacają się mniej niż zobowiązania ze zmienną wysokością rat. Z tego powodu ze zobowiązania niepodlegającego wahaniom stóp procentowych i marży można korzystać tylko przez kilka lat. Po tym czasie oprocentowanie kredytu staje się zmienne. W instytucji finansowej warto się więc spytać, czy nie pomoże podpisanie umowy o inny produkt finansowy np. otwarcie konta osobistego.0 Komentarze