Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Ile wyniesie rata kredytu hipotecznego na 500 000 zł po podwyżce stóp procentowych?


Podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej jest jednym ze sposobów na ograniczenie rosnącej inflacji. Decyzję NBP odczują szczególnie osoby spłacające kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem, zależnym od stopy referencyjnej. O ile wzrośnie rata kredytu mieszkaniowego?
Zmiany stóp procentowych w 2021 roku i perspektywy na 2022 rok

Jeszcze we wrześniu br. główna stopa procentowa wynosiła tylko 0,1%. Październik przyniósł jej wzrost do 0,5%, a listopad – do 1,25%.

8 grudnia br. odbyło się trzecie posiedzenie RPP Niektórzy ekonomiści przewidywali podwyższenie stopy referencyjnej nawet o 1 pp. Temu scenariuszowi sprzeciwiło się jednak kilka wydarzeń:
  • ogłoszono tarczę antyinflacyjną w celu ograniczenia szczytowego momentu inflacji,
  • doszło do minimalnego umocnienia się złotego na rynku walutowym,
  • powstał nowy wariant koronawirusa – B.1.1.529, czyli Omikron, stwarzający ryzyko obostrzeń i lockdownu zaburzających gospodarkę.
Te czynniki sprawiły, że ogłoszono stopę referencyjną na poziomie 1,75%, co oznacza zmianę o 0,5 pp. Główna stopa procentowa nie była tak wysoka od lutego 2015 roku. Warto podkreślić, że wzrosła o 1,65 pp. w zaledwie 3 miesiące. Dr Łukasz Hardt, członek RPP, zapowiedział najbliższą podwyżkę – o kolejne 0,5 pp. – w styczniu 2022 roku.

Z jednej strony z wypowiedzi członków RPP wynikało, że docelowa główna stopa procentowa osiągnie 3% wskutek całej serii podwyżek. Trzeba jednak również pamiętać, że za wzrost inflacji odpowiadają także podwyżki cen gazu i prądu wskutek kryzysu energetycznego.

Analitycy Banku Pekao S.A., udzielającego kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym i okresowo stałym, podkreślają, że decyzja URE (Urzędu Regulacji Energetyki) sprzyja podwyższeniu głównej stopy procentowej aż do 4% na koniec 2022 roku.

Kamil Zubelewicz, członek RPP, sugeruje podwyższenie stopy referencyjnej nawet do 4,5%. Ekonomista podkreśla, że trudno ograniczyć inflację serią kilku drobnych podwyżek.

Jak podwyżka stóp procentowych wpływa na raty kredytów hipotecznych?

Główna stopa referencyjna jest ściśle związana ze stawką WIBOR, od której zależy oprocentowanie zmienne potężnej liczby kredytów hipotecznych w Polsce.

Na oprocentowanie zmienne składa się marża banku i WIBOR 3M (stopa trzymiesięczna) lub WIBOR 6M (stopa sześciomiesięczna). Oznacza to, że banki aktualizują tabele oprocentowania co 3 miesiące lub co 6 miesięcy.

Przy bieżącym trendzie wzrostowym korzystniejsze okazuje się drugie rozwiązanie, ponieważ okres aktualizowania jest dłuższy. Stawka WIBOR 3M wyniosła 2,40% 21 grudnia br. Dla porównania – wynosiła 0,25% jeszcze na początku października br.

W związku z tym decyzje RPP nie powodują natychmiastowego wywindowania rat u wszystkich kredytobiorców. Wielu z nich odczuje zmiany od stycznia 2022 roku. Trzeba też pamiętać, że okresowe aktualizacje nie muszą pokrywać się z kwartałem kalendarzowym, są zależne bowiem od dnia wypłaty kredytu hipotecznego. W efekcie modyfikacje rat są kwestią dość indywidualną.
  • Podwyżki są znaczące dla osób, które zaciągnęły kredyt w ciągu ostatnich 10 lat. Od 2012 roku stopa referencyjna spadała, przy czym utrzymywała się na poziomie 1,5% aż przez 5 lat. Można powiedzieć, że przez prawie dekadę kredytobiorcy spłacający zobowiązanie w złotówkach nie odczuwali ryzyka związanego ze zmiennym oprocentowaniem kredytu mieszkaniowego.
  • Osoby finalizujące proces przyznawania kredytu hipotecznego odczują podwyżkę najszybciej. Już pierwsza rata może zostać obliczona na podstawie podwyższonej stopy procentowej.
  • Jeśli spłacasz raty hipoteczne, poczekaj na oficjalny komunikat banku. Otrzymasz nowy harmonogram spłaty – drogą elektroniczną bądź tradycyjną pocztą. Twoja dokumentacja kredytowa powinna ponadto zawierać formularz informacyjny z symulacją wysokości rat po zmianie oprocentowania.
Jak zmieni się rata kredytu hipotecznego po podwyżce stóp procentowych?

Wysokość raty kredytowej jest kwestią indywidualną ze względu na różne czynniki, w tym m.in. dotychczasowy okres spłaty, aczkolwiek UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) udostępnił bezpłatny kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego.

Jak zmieni się rata kredytu hipotecznego na 500 000 zł wskutek podwyżek stopy referencyjnej i zmian stawki WIBOR?

Pierwsza tabela prezentuje symulację dla wieloletniego kredytobiorcy, któremu pozostało do spłaty 270 000 zł. Aktualna miesięczna rata wynosi 1817 zł, oprocentowanie – 4,55%.

Dodany obrazek
Opracowanie własne na podstawie finanse.uokik.gov.pl/kalkulator-zmiany-oprocentowania/


Druga tabela przedstawia estymację rat dla osoby zaciągającej kredyt hipoteczny w grudniu br. Wysokość kredytu wynosi 500 000 zł, oprocentowanie – 4,62%. Aktualna rata opiewa na 2813,33 zł.

Dodany obrazek

Opracowanie własne na podstawie finanse.uokik.gov.pl/kalkulator-zmiany-oprocentowania/


Czy wzrost stóp procentowych utrudnia zaciągnięcie kredytu hipotecznego?

PAP Biznes, serwis ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej, podaje, że zdaniem ekspertów bankowych aktualny poziom stóp procentowych nie stanowi zagrożenia dla kondycji kredytobiorców. Niemniej jednak ekonomiści przyznają, że stopa referencyjna przekraczająca 4% pogorszyłaby jakość portfela kredytowego. Trzeba też dodać, że sytuacja jest problematyczna przede wszystkim dla „złotówkowiczów” mających wysoki stosunek zadłużenia do dochodów.


Podwyżka stóp procentowych oddziałuje nie tylko na aktualnych kredytobiorców, ale także na osoby planujące złożyć wniosek o kredyt na mieszkanie lub dom w 2022 roku. Według BIK-u (Biura Informacji Kredytowej) spadła wartość i liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych w listopadzie br. w porównaniu z październikiem br. 31% Polaków wskazuje, że zniechęcają ich właśnie podwyżki stóp procentowych.


Wyższe oprocentowanie wiąże się ponadto ze zmniejszeniem dostępnych kwot kredytów. Stopniowe podwyżki stopy referencyjnej mogą zmusić potencjalnych kredytobiorców do rezygnacji z mieszkania z rynku pierwotnego na rzecz tańszego lokum z rynku wtórnego lub zmodyfikowanie planu na budowę domu.


Bieżące perspektywy sprawiają, że bezpieczną formą kredytu hipotecznego staje się zobowiązanie z oprocentowaniem okresowo stałym (obowiązującym np. przez 5 lat z możliwością przedłużania).0 Komentarze