Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Kredyt hipopteczny dla rolnika

kredyt hipoteczny

Każda grupa zawodowa, ma szansę na otrzymane kredytu hipotecznego. Jednakże nie każda grupa zawodowa, będzie je miała udzielana na takich samych warunkach. Z całą pewnością jedni, będą mogli je uzyskać łatwiej, a inni, mogą mieć z tym problemy. Do tej drugiej grupy zawodowej, należą na pewno rolnicy. A wszystko przez to, że dosyć trudno oszacować jest dochód, jaki można osiągać z prowadzonego gospodarstwa rolnego. Zależy on bowiem od wielu czynników, w tym także od tych trudno przewidywalnych, jak np. pogoda. Dlatego też banki z dużą ostrożnością rozpatrują wnioski osób, które prowadzą gospodarstwa rolne. Czy oznacza to, że nie mają oni szans na kredyt hipoteczny? Oczywiście że nie, chociaż nie we wszystkich bankach mogą się oni o taki kredyt ubiegać.
Banki w różny sposób obliczają dochód rolnika. Jedne robią to na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych. Inne banki, żądają przedstawienia faktur ze sprzedaży, które wystawił rolnik. Często wymagane są też wyciągi z banku, na które rolnik otrzymuje pieniądze, lub zaświadczenia o uzyskiwanych płatnościach bezpośrednich. Czasami banki wymagają też kilku z wymienionych dokumentów jednocześnie, co ma urzeczywistnić uzyskiwane dochody.
Z całą pewnością banki będą wymagały od rolników także zaświadczeń o niezaleganiu z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, czy z właściwym Urzędem Gminy. Nie możemy też zapomnieć o dokumentacji związanej z kredytowaną nieruchomością, czy też z innymi zobowiązaniami, jakie rolnik posiada.
Jak więc widać, rolnicy ze względu na specyfikę swojej pracy, mają nieco utrudniony dostęp do kredytów hipotecznych, jednakże nie jest nigdzie powiedziane, że na pewno takiego kredytu nie otrzymają.0 Komentarze