Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
Witamy na forum kredytowym SOSKredyt.pl - Informacje i opinie o pożyczkach oraz kredytach, porady finansowe, oddłużanie


Zaloguj się  Zaloguj się z Facebook

Rejestracja
Witamy na SOSKredyt.pl – przyjaznym forum kredytowym. Jest to miejsce głównie poświęcone kredytom, pożyczkom i innym produktom finansowym. Zachęcamy wszystkich do zarejestrowania się na naszym forum bankowym. Płynie z tego wiele korzyści, a sam proces rejestracji jest łatwy i szybki - wymaga poświęcenia jedynie kilku chwil. W zamian za to, każdy pełnowartościowy użytkownik na naszym forum może:
  • zadać nurtujące go pytanie dotyczące pożyczek czy kredytów,
  • sprawdzić który bank czy też firma finansowa ma obecnie najlepszą ofertę,
  • dowiedzieć się o szczegółach dotyczących kredytów i pożyczek,
  • rozmawiać z innymi użytkownikami forum na tematy finansowe i nie tylko,
  • oceniać produkty finansowe, z których korzystał lub korzysta,
  • nawiązywać kontakt z ekspertami finansowymi.
Aby maksymalnie uprościć proces rejestracji, warto skorzystać z Logowania przez Facebooka, znajdującego się w menu głównym.
 
Guest Message by DevFuse

- - - - -

Pozew frankowy - co musisz o nim wiedzieć?


Obecnie składając pozew frankowy przeciwko bankowi masz szanse na wygraną jeszcze większe niż dotychczas. Coraz większe szanse sprawiają, że liczba pozwów zdecydowanie wzrosła. Postanowiliśmy sprawdzić, co należy wiedzieć na temat pozwu frankowego.
Zainteresowanie pozwami frankowymi zwiększyło się po wydaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku. Na wyrok ten czekały tysiące frankowiczów, którzy wpadli w pułapkę i skorzystali z niekorzystnych klauzul zawartych w umowach dotyczących kredytów we frankach. W wyroku osądzono sprawę umowy kredytu z 2008 roku. Jego wartość wyrażono w polskich złotych, natomiast została ona zaindeksowana dla franka szwajcarskiego. Obliczanie miesięcznych rat, które musiał spłacić kredytobiorca, odbywało się na podstawie wewnętrznego kursu franka, ustalanego przez bank.

Pozew frankowy a wyrok TSUE

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczył konkretnej sprawy. Mimo tego faktu, w wyroku zaznaczono, w jaki sposób należy interpretować dyrektywę na temat nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, co oznacza, że wyrok dotyczy niemal wszystkich konsumentów. Zanim złożymy pozew frankowy, powinniśmy sprawdzić, jakie klauzule zawarto w umowie, ponownie przeczytać regulamin oraz inne dokumenty. Należy zweryfikować, czy nie zawierają one aneksów. Musimy również sprawdzić, czy frankowicz nie zawarł umowy kredytowej w związku z działalnością gospodarczą. Regulacje w kwestii prowadzenia tej działalności zawiera prawo gospodarcze, na którego temat więcej przeczytasz pod adresem smadwokaci.pl/obszary-praktyki/prawo-gospodarcze/.

W takim przypadku, jeśli frankowicza można uznać za przedsiębiorcę, wyłączona staje się możliwość powoływania się na klauzule, które dotyczą ochrony konsumentów. Jeśli prawnik dojdzie do wniosku, że frankowicz jest konsumentem, następnie analizuje on umowę pod kątem występowania w niej klauzul niedozwolonych. Kształtują one obowiązki konsumenta w sposób, który jest sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza jego interesy. Naruszenie interesów może nastąpić m.in. poprzez wystąpienie dysproporcji praw i obowiązków, które ma konsument. Dzięki wyrokowi TSUE możliwe będzie nawet unieważnienie umowy.

Pozew frankowy - jak go złożyć?

Kiedy okaże się, że w naszej umowie znajduje się klauzula abuzywna, musimy również zweryfikować, jakie mogą być skutki jej pominięcia. Co to oznacza? Jeśli dane postanowienie zostanie uznane za abuzywne, skutkiem jest stwierdzenie jego bezskuteczności wobec konsumenta. Postanowienie zawarte w umowie nie wywołuje zatem żadnych skutków. Jeśli nie występują przeciwwskazania do wytoczenia powództwa, możemy iść do sądu.

Pozew frankowy jest pierwszym i prawdopodobnie najważniejszym pismem w postępowaniu. W pozwie frankowym wskazujemy okoliczności, które są istotne dla sprawy oraz zaznaczamy podstawę prawną danego roszczenia. Bardzo często zawieramy w nim informacje, które mogą przesądzić o wniesieniu powództwa. Każdy pozew frankowy należy zatem napisać indywidualnie. Powinno się uwzględnić okoliczności, które dotyczyły danej umowy kredytowej. Korzystanie z gotowych wzorów nie zawsze będzie zatem dobrym pomysłem.

Przygotowując pozew frankowy należy pamiętać, że musi on spełniać pewne warunki formalne, które zostały określone w Kodeksie postępowania cywilnego. Do wymagań należy między innymi prawidłowe określenie żądania i wskazanie sądu, do którego kierujemy pozew. Niezbędne jest również określenie stron postępowania i wyliczenie wartości przedmiotu sporu. Wartość ta bardzo często determinuje również właściwość rzeczową sądu. Jeśli wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 75 tysięcy złotych, właściwym sądem będzie sąd rejonowy. To właśnie do niego należy złożyć pozew. Jeśli roszczenie jest natomiast wyższe, właściwy będzie sąd okręgowy. Sąd właściwy miejscowo to z kolei sąd miejsca wykonania umowy, nie natomiast miejsca właściwego dla siedziby banku.
Pozew frankowy może złożyć każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Jeśli frankowicz zdecyduje się na pomoc pełnomocnika, pozew zazwyczaj będzie wniesiony właśnie przez niego. Jeśli chcemy złożyć pozew, powinniśmy załączyć do niego dokumenty, które potwierdzają istnienie naszego roszczenia. Może do nich należeć między innymi umowa, którą kwestionujemy, a także zaświadczenie, które potwierdza wysokość spłat, których dokonał frankowicz. Do pozwu należy również dołączyć wyliczenia, które będą uzasadniały wysokość żądań.

Dodany obrazek


Co musisz wiedzieć o procesie frankowym?

Przed złożeniem pozwu musimy jednak przeanalizować naszą umowę kredytową. Na tej podstawie będziemy mogli stwierdzić, czy roszczenie względem banku jest zasadne oraz ile wynosi wartość przedmiotu sporu. Jeśli regularnie spłacałeś kredyt we frankach, najprawdopodobniej masz dość dużą nadwyżkę w spłacie kredytu. Wynika ona z niedozwolonych przeliczeń walutowych, których dokonywał bank. Nazywa się ją wartością przedmiotu sporu (WPS). Jest to wysokość roszczenia, którego będziemy dochodzić od banku. Kwota ta może być przybliżona i dokładna. Przybliżoną wartość przedmiotu sporu można wyliczyć samemu, używając w tym celu między innymi kalkulatorów nadpłat frankowych. Dokładna kwota nadwyżki zostanie natomiast wyliczona przez prawnika podczas przygotowania do procesu.

W zależności od roszczenia, z którym występuje konsument, wartość przedmiotu sporu może być nieco inna. Jeśli konsument domaga się unieważnienia całej umowy, wartość przedmiotu sporu będzie równa kwocie, którą bank ma zwrócić powodowi. Jeśli natomiast domagamy się jedynie uznania za niedozwolone określonych klauzul, które zostały zawarte w umowie, wartość przedmiotu sporu jest równa różnicy wpłaconych rat kredytu we frankach i hipotetycznych rat, które konsument uiściłby gdyby kredyt zaciągnięto w złotówkach.

Po wyliczeniu wartości przedmiotu sporu, kiedy wiemy, że walka w sądzie jest dla nas opłacalna, powinniśmy zażądać od banku zaświadczenia o kredycie. Powinny znaleźć się w nim między innymi informacje takie, jak termin i kwota spłaconego kredytu, kwoty spłaconych rat, wzór, którego użyto do wyliczania rat oraz oprocentowanie. Jeśli o pomoc w przypadku pozwu frankowego poprosimy prawnika, na pewno będzie chciał on zapoznać się z naszą umową.

Niezwykle ważne jest, by umowa z prawnikiem zawierała również wyegzekwowanie należności od banku. W przeciwnym razie nawet jeśli wyrok będzie korzystny, bank może mieć spore opóźnienia z zapłatą, co spowoduje problemy z uregulowaniem wynagrodzenia dla prawnika. Jeśli składamy pozew przeciwko bankowi, powinniśmy liczyć się z opłatami sądowymi. Ich wysokość będzie stanowiła około 5% wartości przedmiotu sporu. Jeżeli jesteśmy konsumentami, nie może jednak być wyższa niż 1000 złotych. Poza samą opłatą sądową należy również zapłacić za pełnomocnictwo dla prawnika. Po ogłoszeniu wyroku strona przegrana płaci za prawnika strony wygranej. W przypadku wygranej bardzo często może się zdarzyć, że bank będzie proponował ugodę lub wystąpi z wnioskiem o apelację.

Pozew frankowy a przedawnienie

Roszczenia przeciwko bankowi podlegają przedawnieniu. Oznacza to, że podmiot pozwany może uchylić się od zaspokojenia roszczeń powoda. Jeśli pozwany przegra proces i wskaże, że roszczenie uległo przedawnieniu, powód może zostać zobowiązany do uiszczenia kosztów, które powstały w związku z prowadzonym postępowaniem. Należą do nich między innymi koszty pełnomocnika drugiej strony lub koszty związane z opiniami biegłych. Terminy przedawnień wynoszą 10 lat względem płatności dokonanych przed 9 lipca 2018 r. Termin przedawnienia wynosi z kolei 6 lat względem płatności dokonanych po 9 lipca 2018 r. W przypadku spraw, które związane są z kredytami frankowymi, przedawnienia są liczone odrębnie dla każdej z rat uiszczonej na rzecz banku. Ponieważ okres przedawnienia uległ skróceniu, zaleca się przyspieszenie z terminem wniesienia pozwu ze względu na fakt, iż negocjacje z bankiem nie powodują przerwy w biegu okresu przedawnienia.0 Komentarze