Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
Witamy na forum kredytowym SOSKredyt.pl - Informacje i opinie o pożyczkach oraz kredytach, porady finansowe, oddłużanie


Zaloguj się  Zaloguj się z Facebook

Rejestracja
Witamy na SOSKredyt.pl – przyjaznym forum kredytowym. Jest to miejsce głównie poświęcone kredytom, pożyczkom i innym produktom finansowym. Zachęcamy wszystkich do zarejestrowania się na naszym forum bankowym. Płynie z tego wiele korzyści, a sam proces rejestracji jest łatwy i szybki - wymaga poświęcenia jedynie kilku chwil. W zamian za to, każdy pełnowartościowy użytkownik na naszym forum może:
  • zadać nurtujące go pytanie dotyczące pożyczek czy kredytów,
  • sprawdzić który bank czy też firma finansowa ma obecnie najlepszą ofertę,
  • dowiedzieć się o szczegółach dotyczących kredytów i pożyczek,
  • rozmawiać z innymi użytkownikami forum na tematy finansowe i nie tylko,
  • oceniać produkty finansowe, z których korzystał lub korzysta,
  • nawiązywać kontakt z ekspertami finansowymi.
Aby maksymalnie uprościć proces rejestracji, warto skorzystać z Logowania przez Facebooka, znajdującego się w menu głównym.
 
Guest Message by DevFuse

- - - - -

Rozdzielność majątkowa małżonków a kredyt


Zawarcie związku małżeńskiego powoduje, iż między małżonkami powstaje wspólnota majątkowa. W większości przypadków jest ona korzystna, chociażby ze względu na możliwość uzyskania lepszych warunków np. dla kredytu hipotecznego. Nierzadko zdarza się jednak, że jedna ze stron ma wyłączny lub dominujący udział w powstaniu wspólnego majątku - w takiej sytuacji rozwiązaniem okazać się może ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jak rozdzielność majątkowa małżonków wpływa na ich zdolność kredytową? Odpowiadamy w artykule.
Rozdzielność majątkowa - podstawowe informacje

Najważniejszym dokumentem regulującym kwestie dotyczące rozdzielności majątkowej jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Zgodnie z 52. artykułem „Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”. Istnieją 3 rodzaje owej rozdzielności:
  • rozdzielność majątkowa umowna zwykła - małżonkowie zachowują majątek, który nabyli przed zawarciem umowy, jak i majątek, który nabyli później. Małżonkowie zarządzają nim samodzielnie,
  • rozdzielność majątkowa umowna z wyrównaniem dorobków - oznacza, że ten ze współmałżonków, który zgromadził mniejszy majątek w czasie trwania małżeństwa, może żądać od drugiego małżonka jego wyrównania np. w przypadku rozwodu,
  • rozdzielność majątkowa przymusowa - w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej wyrokiem sądu, nie jest potrzebna zgoda małżonków.
Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Najprostszym i najczęściej wykorzystywanym sposobem ustanowienia rozdzielności majątkowej jest zawarcie między małżonkami umowy nazywanej intercyzą. Może być ona ustanowiona zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak również w trakcie jego trwania. Aby jednak zawrzeć taką umowę, konieczne jest przedstawienie aktu małżeństwa (jeśli strony są już małżonkami). Co więcej, obydwie strony muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Intercyza musi być zawarta w formie aktu notarialnego - jest to warunek jej ważności.

Rozdzielność majątkowa a kredyt

Konsekwencją ustanowienia rozdzielności majątkowej jest fakt, iż pod względem majątkowym małżonkowie są od siebie zupełnie niezależni. Każda ze stron ma tylko swój majątek osobisty, oddzielny od majątku drugiego małżonka. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że jeśli jeden z małżonków się zadłuży, to drugi nie będzie musiał za te długi odpowiadać. Jeżeli zaś któryś z małżonków ubiega się o kredyt może on zrobić to niezależnie od współmałżonka - jako że intercyza została podpisana, posiada on odrębny majątek i nie potrzebuje zgody drugiego małżonka na zaciągnięcie kredytu.

Warto jednak wiedzieć, iż rozdzielność majątkowa małżonków nie musi wykluczać wzięcia wspólnego kredytu hipotecznego. Intercyza nieco utrudnia wspólne zaciągnięcie kredytu hipotecznego, gdyż zwiększa się ilość formalności, których należy dopełnić. Niemniej jednak jest to możliwe - w takiej sytuacji małżonkowie mają możliwość ustalenia stosunku wkładów obu stron do miesięcznej raty. Co więcej, bank weryfikuje zdolność kredytową małżonków oddzielnie. Jeśli jedna strona zalega ze spłatą swojej części raty, to druga nie jest pociągana za to do odpowiedzialności.

Nie wyklucza to jednak możliwości samodzielnego wnioskowania o kredyt hipoteczny, gdzie całość raty płaci tylko jeden z małżonków. Wiąże się to jednak z faktem, iż kredytobiorca stanie się jedynym formalnym właścicielem nieruchomości.

Istotnym może okazać się również fakt, iż istnieje możliwość zawarcia rozdzielności majątkowej po zaciągnięciu wspólnego kredytu hipotecznego. Decyzja ta w żaden sposób nie wpływa na wspólny kredyt, który nadal pozostaje zobowiązaniem wspólnym. Bank może zatem żądać całości lub części świadczenia od małżonków łącznie lub od każdego z osobna.0 Komentarze