Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Kredyt samochodowy - co nas czeka

kredyt samochodowy kredyt na samochód

Zakup pojazdu często wiąże się z koniecznością zaciągnięcia w banku kredytu samochodowego. Wynika to z kosztów, z jakimi spotykamy się kupując samochód - zwłaszcza nowy. Przeciętnego Kowalskiego, po prostu nie stać na jednorazowe wyciągnięcie z kieszeni kilkunastu tysięcy złotych, w związku z tym,musimy się posiłkować pieniędzmi z banku. Jednakże kredyt samochodowy, to nie tylko samo złożenie wniosku i wypłata pieniędzy. Na co więc musimy się przygotować zaciągając kredyt na samochód? Oto kilka wskazówek.
Składając wniosek o kredyt na samochód, musimy wraz z nim dostarczyć nieco dokumentów. Przede wszystkim muszą to być dokumenty, potwierdzające nasze dochody. Ich rodzaj, jest uzależniony od sposobu uzyskiwania dochodów. Jeżeli zatrudnieni, musimy dostarczyć od naszego pracodawcy zaświadczenie (często na druku bankowym) o naszych dochodach. Jeżeli otrzymujemy rentę lub emeryturę, musimy donieść odpowiednie odcinki wypłaty tych świadczeń, a także dokument, który potwierdzi ich uzyskanie. Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, niezbędne okażą się:
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- Numer NIP,
- Numer REGON,
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów oraz niezalegeniem z podatkami,
- Zaświadczenie z ZUS o niezaleganie ze składkami.
Osoby prowadzące gospodarstwa rolne, muszą przynieść do banku zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodowości posiadanego gospodarstwa i o niezaleganiu z podatkami. Na podstawie tych dokumentów, bank wyliczy zdolność kredytową i stwierdzi, czy może danemu klientowi pożyczyć pieniądze czy też nie.

W czasie ubieganie się o kredyt samochodowy, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że przez cały czas, gdy będziemy spłacać kredyt, będziemy musieli posiadać polisę AC z cesją na bank. Jest to jedno z zabezpieczeń dla banku, dzięki któremu instytucja ta w razie jakiegoś nieprzewidzianego wypadku, może szybko odzyskać pożyczone pieniądze.

Oczywiście kredyt samochodowy musi być zabezpieczony. Poza wspomnianą już cesją z polisy ubezpieczeniowej, banki mogą wymagać od nas:
- Podpisania weksla in blanco,
- Poręczenia osoby trzeciej,
-Zastawu rejestrowego, czyli wpisania samochodu do rejestru zastawów oraz wpisania do dowodu rejestrowego, że bank jest właścicielem samochodu,
- Przewłaszczenia - nie ma tu wpisu do dowodu rejestrowego.

Jak widać kredyt samochodowy to nie tylko samo złożenie wniosku o kredyt. Wiąże się z nim nieco formalności, które należy spełnić. Na całe szczęście, można je załatwić bardzo szybko (pomagają w tym banki), po czym możemy już cieszyć się jazdą nowym samochodem.0 Komentarze