Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Charakterystyka polskiego dłużnika

dług dłużnicy

Ma około 36 lat i mieszka w województwie śląskim albo mazowieckim. Na czarnej liście Biura Informacji Kredytowej znalazł się, ponieważ nie spłacał rat zaciągniętego kredytu w terminie. Dłużnicy zapisywani są również w rejestrze Biur Informacji Gospodarczej. Główną przyczyną są w tym przypadku nieopłacone w wyznaczonym terminie rachunki za czynsz i media.

Zaległości Polaków, jakie wynikają z tytułu niespłacanych należności, wynoszą dzisiaj ponad 42 miliardy złotych. W rejestrach dłużników znajduje się blisko 2 miliony osób. To ci, którzy nie spłacili zobowiązania w terminie dłuższym aniżeli 60 dni od wyznaczonej daty.

Średnia kwota zadłużenia przeciętnego „Kowalskiego” to 20 800 złotych. Okazuje się, że problem ze spłatą należności ma dzisiaj aż 65 na 1000 Polaków. Najmniej dłużników zamieszkuje województwo podkarpackie. Dłużnikami są najczęściej mężczyźni. Proporcje niespłaconych zobowiązań to 63% do 37% na niekorzyść panów.

Najwięcej zadłużonych osób ma 34-64 lat. Co roku wzrasta jednak liczba dłużników, którzy mają poniżej 30 lat oraz tych, którzy skończyli już 65 lat. Okazuje się również, że statystyczny dłużnik zaciąga każdego roku zobowiązania większe o jakieś 350 złotych. I chociaż rzeczywiście maleje kwota zadłużeń z tytułu zaciąganych kredytów, to rośnie ta wynikająca ze zobowiązań pozabankowych. Mowa tu na przykład o pożyczkach parabankowych, których sprzedaż wzrosła w ostatnim okresie o nawet 25%.

Polski dłużnik posiada dług z tytułu kredytu hipotecznego na średnią kwotę 200 000 złotych lub kredytu konsumpcyjnego o wartości 21 000 złotych. W przypadku pożyczek zaciąganych od firm pożyczkowych jest to zadłużenie w średniej kwocie 11 000 złotych.

Jakie długi na statystyczny Polak?
Do Biur Informacji Gospodarczej trafiają przede wszystkim dłużnicy, których wierzycielami są operatorzy telefonii komórkowych oraz dostawcy internetu. Kolejną grupą wierzycieli, którzy zgłaszają nierzetelnych konsumentów do BIG, są dostawcy telewizji kablowej, firmy ubezpieczeniowe oraz gminy alimentacyjne. Coraz większą grupę stanowią też firmy windykacyjne, które przejęły długi od pierwotnych wierzycieli. Windykatorzy dopisali nawet 21% dłużników na tzw. czarne listy.

Dlaczego Polak się zadłuża?
Przede wszystkim wynika to z braku albo utratą kontroli nad własnymi wydatkami. Nadmierne potrzeby doprowadzają do zbyt dużej konsumpcji. Okazuje się również, że długi generowane są poprzez niespodziewane wydatki, utratę pracy, zaciągnięcie zbyt wielu pożyczek.
Nieuregulowane w terminie należności to też efekt zapominalstwa. Jak potwierdzają sami windykatorzy, w większości przypadków już pierwsze wezwanie do zapłaty skutkuje uregulowaniem zobowiązania.

Postawa polskiego dłużnika
Coraz więcej Polaków nie ucieka od długów, ale chce bezpiecznie wyjść ze spirali zadłużenia. Właśnie dlatego dochodzi do współpracy pomiędzy nim a windykatorem. W drodze negocjacji i mediacji z wierzycielem dług zostaje spłacony na korzystnych warunkach. Mowa tu o rozłożeniu sumy przeterminowanego zobowiązania na raty czy nienaliczaniu kolejnych odsetek.
Artykuł powstał w inspiracji materiałami ze strony firmy windykacyjnej Intrum Justitia.0 Komentarze