Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
Witamy na forum kredytowym SOSKredyt.pl - Informacje i opinie o pożyczkach oraz kredytach, porady finansowe, oddłużanie


Zaloguj się  Zaloguj się z Facebook

Rejestracja
Witamy na SOSKredyt.pl – przyjaznym forum kredytowym. Jest to miejsce głównie poświęcone kredytom, pożyczkom i innym produktom finansowym. Zachęcamy wszystkich do zarejestrowania się na naszym forum bankowym. Płynie z tego wiele korzyści, a sam proces rejestracji jest łatwy i szybki - wymaga poświęcenia jedynie kilku chwil. W zamian za to, każdy pełnowartościowy użytkownik na naszym forum może:
  • zadać nurtujące go pytanie dotyczące pożyczek czy kredytów,
  • sprawdzić który bank czy też firma finansowa ma obecnie najlepszą ofertę,
  • dowiedzieć się o szczegółach dotyczących kredytów i pożyczek,
  • rozmawiać z innymi użytkownikami forum na tematy finansowe i nie tylko,
  • oceniać produkty finansowe, z których korzystał lub korzysta,
  • nawiązywać kontakt z ekspertami finansowymi.
Aby maksymalnie uprościć proces rejestracji, warto skorzystać z Logowania przez Facebooka, znajdującego się w menu głównym.
 
Guest Message by DevFuse

- - - - -

Kiedy windykator przekracza swoje uprawnienia? Musisz to wiedzieć!


Niezależnie do tego z jakiego tytułu powstało zadłużenie szeroko przyjęta obrona przed windykacją sprawia, że w przypadku kiedy jest ono dochodzone przez firmę windykacyjną o wiele więcej praw posiada dłużnik, niż windykator uprawnień. Mówiąc wprost, działania mające na celu odzyskanie długu, o ile nie są prowadzone przez organ egzekucyjny, mogą sprowadzać się do negocjacji lub sformalizowanych wezwań. Jak zatem wygląda skuteczna obrona przed firmami windykacyjnymi?
Windykacja, to nie egzekucja
Jak podają dane statystyczne blisko 30 % młodych Polaków ma problemy z terminowym realizowaniem swoich płatności. Można zatem przyjąć, że podobna część naszych rodaków miała styczność z procesem windykacji. Bywa nawet, że nieświadomie z uwagi na to, iż jest on często na tyle rozmyty, iż może być trudny do zdefiniowania. Zasadniczo jednak można przyjąć, że windykacja ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela względem dłużnika poprzez działania niemające charakteru działań egzekucyjnych prowadzonych przez organy do tego powołane. Innymi słowy, można przyjąć, że nadrzędny jej celem jest doprowadzenie do spłaty długu bez potrzeby kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Obrona przed windykacją jest przy tym często postrzegana jako działania, które sprowadzają się do ucieczki przed koniecznością spłaty zobowiązań. Tymczasem należy jasno sprecyzować, że działania tak windykatora, jak i dłużnika muszą mieścić się w granicach ustanowionego prawa. Co za tym idzie postępowania prowadzone przez firmy windykacyjne nie mogą być przedstawiana jako forma egzekucji zarezerwowanej dla komornika.

Pierwszy kontakt
Windykator, czy szerzej firma windykacyjna ma pełne prawo do tego, by korzystać z dostępnych form kontaktu, mogących doprowadzić do zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Tym samym zarówno list, e mail jak i sms skierowane do dłużnika czy rozmowa telefoniczna są w pełni zgodnymi z prawem działaniami. Trzeba jednak pamiętać, że obok formy równie ważna jest także treść. Co za tym idzie niezależnie od postaci w jakiej windykator kontaktuje się z dłużnikiem nie może w treści wiadomości zastraszać, grozić lub tez wprowadzać w błąd. Ponadto należy pamiętać, że skuteczna obrona przed firmami windykacyjnymi jest zagwarantowana poprzez art. 190 kodeksu karnego. Z jego treści wynika przepis, który w przypadku uporczywego nękania przez windykatora może wiązać się z sankcją karną w postaci kary więzienia do lat trzech. Pomoc zadłużonym z komornikiem lub osób będących windykowanymi znajduje zatem szerokie uzasadnienie w przepisach kodeksu karnego.

Egzekucja komornicza, jako straszak
Bardzo częstym argumentem wykorzystywanym przez windykatorów jest groźba natychmiastowej egzekucji komorniczej. Zupełnie, jakby windykacja była formą pomocy dla zadłużonych z komornikiem. Tymczasem należy pamiętać, że pomijając szczególne wyjątki, jak choćby jeszcze do niedawna w przypadku banków, wszczęcie egzekucji nie następuje od razu. Do rozpoczęcia działań przez komornika niezbędne jest uzyskanie tytułu wykonawczego, którym najczęściej będzie nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności. Tym samym próby zastraszania dłużnika poprzez informowania o natychmiastowej egzekucji mogą być traktowane nie tylko, jako wprowadzanie w błąd, ale także jako bezpodstawna forma wymuszenia określonego zachowania.

Dodatkowe koszty
Obrona przez firmami windykacyjnymi zawiera się także w zabezpieczeniu dłużnika przed niesłusznie naliczonymi, dodatkowymi należnościami. Windykator, o ile nie wynika to z zawartej wcześniej umowy, nie ma prawa do naliczania jakichkolwiek dodatkowych kosztów, które miałby być dochodzone od dłużnika. W ujęciu prawnym jest to bowiem jawna próba wyłudzenia, którą wprost należy kierować do właściwych organów ścigania.

Wizyta
Nieodzownym elementem procesu windykacji jest jej bezpośrednia, terenowa postać. Mówiąc inaczej windykacja terenowa. Pomoc dla zadłużonych z komornikiem lub takich osób, wobec których toczy się proces windykacji najczęściej ma zastosowanie w przypadkach naruszeń ograniczeń związanych z mirem domowym. Dłużnik nie ma bowiem obowiązku przyjmowania windykatora w swoim domu. Może on odmówić wstępu za prób i tym samym uniemożliwić jakiekolwiek dalsze działania w terenie. Tym samym, windykator nie ma prawa wejść do domu dłużnika, gdy ten nie wyraża na to zgody. Jakakolwiek próba naruszenia tego zakazu jest złamaniem przepisu kodeksu karnego. Pomoc zadłużonym z komornikiem w tej sytuacji nie różni się niczym od standardowego działania policji w przypadku próby najścia.


Artykuł powstał przy współprace z adwokatem Janem Przemysławem Kopko. Szukasz pomocy w kwestiach obrony przed firmami windykacyjnymi? Skorzystaj z pomocy doświadczonego adwokata - https://kancelaria-kopko.pl/kontakt/0 Komentarze