Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Czy pełnomocnik konta może zaciągnąć chwilówkę


Zdecydowana większość firm pożyczkowych wymaga od swoich klientów posiadania konta w banku. Jest ono potrzebne do dwóch rzeczy. Po pierwsze, wnioskowane pieniądze musi ona gdzieś wysłać, a po drugie, zanim wniosek zostanie rozpatrzony, musimy nasze dane podane w czasie rejestracji zweryfikować i robimy to właśnie za pośrednictwem naszego rachunku. Na szczęście zdecydowana większość Polaków ma otwarte rachunki osobiste w bankach, więc nie jest to dla nich problem. Czasami zdarza się też, że jedno konto otwarte jest na dwie osoby, czy też dodajemy do naszego rachunku pełnomocnika, który ma określone prawa do korzystania z rachunku. Zastanówmy się więc, czy taki pełnomocnik może złożyć wniosek o chwilówkę.
Osoba którą ustanowiliśmy pełnomocnikiem do naszego rachunku bankowego, może z niego korzystać dzięki uprawnieniom, jakie mu nadaliśmy. W związku z tym musimy złożyć w banku stosowne oświadczenie (na piśmie). Najczęściej takie oświadczenia składają osoby starsze, które upoważniają swoje dzieci do wybierania im pieniędzy z banku, gdyż samemu trudno jest się im do banku dostać. Jednakże pełnomocnik nigdy nie będzie miał do konta pełnych praw. A jak wygląda więc sprawa ewentualnego złożenia wnioski o chwilówkę? Otóż firmy pożyczkowe wymagają, aby osoba która składa wniosek o pieniądze, wykonała przelew weryfikacyjny w celu potwierdzenia danych podanych w czasie rejestracji. Jak więc łatwo się domyśleć, o chwilówkę może ubiegać się tylko i wyłącznie posiadacz rachunku. Pełnomocnik do konta, nie może potwierdzić swoich danych, gdyż nie jest on właścicielem rachunku. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że pełnomocnik złoży bez wiedzy i zgody posiadacza konta wiosek w firmie pożyczkowej na jego dane. Wtedy przelew weryfikacyjny zostanie zaakceptowany, gdyż będzie on pokrywał się z danymi, które podano w czasie rejestracji. Jednakże jest to przestępstwo, za które grozi odpowiednia kara.

Jak więc widzimy w świetle prawa pełnomocnik do rachunku bankowego nie może złożyć “na siebie” wniosku o chwilówkę. Jednakże może to zrobić łamiąc prawo, w związku z czym, musimy dobrze zastanowić się komu udzielamy pełnomocnictwa. Powinniśmy także od czasu do czasu kontrolować nasze rachunki, by sprawdzić czy nie ma na nim transakcji, których sami nie wykonywaliśmy i których się nie spodziewaliśmy.0 Komentarze