Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

BIK i BIG - czy to to samo?

BIK Biuro Informacji Kredytowej Biuro Informacji Gospodarcze

W codziennych rozmowach, zwłaszcza tych związanych z finansami, często posługujemy się oznaczeniami, których do końca nie rozumiemy. W związku z tym, może się zdarzyć, że popełniamy błędy, które mogą mieć dla nas różne konsekwencję. Doskonałym przykładem na to, może być mylenie dwóch instytucji, które przetwarzają nasze dane, związane z długami bankowymi czy też innymi zobowiązaniami. Mowa oczywiście o BIK i BIG. Dla wielu osób, jest to ta sama instytucja, jednakże w rzeczywistości jest zupełnie inaczej.
Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja, która gromadzi i przekazuje dalej informacje związane z wiarygodnością kredytową zarówno osób fizycznych jak i firm. Chodzi tu o wysokość zadłużenia o terminowość spłat itd. Natomiast BIG to biuro informacji gospodarczej. CO ciekawe, takich biur mamy w Polsce kilka i gromadzą one dane związane z terminowym opłacaniem faktur czy różnego rodzaju rachunków. BIK jak i BIG- i są to instytucje, które muszą działać według ściśle określonych reguł. Dla BIK reguły te znajdują się w Ustawie Prawo Bankowe i Ustawie o ochronie danych osobowych. Natomiast jeśli chodzi o BIG - i to dla nich najważniejsza jest Ustawa o udostępnianiu Informacji Gospodarczej i wymianie danych gospodarczych i Ustawa o ochronie danych osobowych. Następną różnicą pomiędzy BIK a BIG są instytucje, które przekazują im dane. W pierwszym przypadku, są do banki komercyjne i spółdzielcze, SKOK-i, firmy pożyczkowe , a także firmy leasingowe i faktoringowe. Natomiast w przypadku BIG mogą to być przedsiębiorcy, dostawcy energii, banki, firmy pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, gminy, sądy, a nawet osoby fizyczne.

A jakie dane trafiają do tych instytucji? Otóż w przypadku BIK są to wszelkie informacje na temat kredytów, pożyczek czy poręczeń. Co ważne, dane te są na bieżąco modyfikowane, wraz ze spłatą zadłużenia lub w momencie gdy u danego klienta pojawiają się nowe zobowiązania. Natomiast do baz BIG-ów mogą trafić informacje gdy zaistniały następujące warunki. Po pierwsze kwota należności nie może być mniejsza niż 200 zł w przypadku osób fizycznych i 500 zł w przypadku firm. Po drugie, od terminu płatności minęło co najmniej 30 dni. Po trzecie musi upłynąć co najmniej 30 dni od momentu wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty, w którym informujemy go iż w przypadku dalszego zaniechania spłat zostanie podany do BIG-u.

Jak więc widać BIK i BIG to zupełnie inna sprawa. Chociaż trzeba przyznać, że ich wspólną cechą jest gromadzenie danych o osobach, które mają jakieś zobowiązania i muszą je spłacić.1 Komentarze

Zdjęcie
eRzecznikBIK
lut 13 2019 11:00

Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć w serwisie BIK na www.bik.pl/poradnik-bik/bik-a-big-roznice