Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Czy można wyczyścić BIK


Nikt nie ma takiej samej historii kredytowej. Oczywiście każdy z nas, chciałby mieć ją idealną, aby nigdy nie mieć problemów przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań kredytowych. Jednakże czasami zdarza się, że na skutek różnych, czasami niezależnych od nas sytuacji, nasza historia kredytowa rejestrowana przez Biuro Informacji Kredytowej, staje się coraz gorsza, a po jakimś czasie żaden bank nie chce udzielić nam już kredytu.
Biuro Informacji Kredytowej powstało po to, aby wspomagać banki w podejmowaniu decyzji kredytowej. Każda osoba, która kiedykolwiek chociaż raz złożyła wniosek o kredyt lub pożyczkę w banku lub SKOK-u, ma swój rejestr, w którym odnotowywane są wszelkie zobowiązania które zaciąga, spłaty poszczególnych rat, ich terminowość, a nawet fakt, że jest ona poręczycielem innego długu. Wszelkie „operacje” na naszych kontach kredytowych, są przesyłane do BIK z banku, w którym długi posiadamy. Dostęp do tych informacji ma każdy bank i SKOK, więc gdy tylko ktoś złoży w tych instytucjach wniosek o pieniądze, od razu mogą one sprawdzić, czy w tej chwili mają one jakieś zadłużenia, a także jak wgląda lub jak wyglądała u nich spłata zobowiązań. Jeżeli zauważą, że wnioskodawca reguluje swoje zobowiązania w terminie – nie powinno być problemu z uzyskaniem kolejnych kredytów. Jednakże jeżeli w spłatach były jakieś nieprawidłowości, z ich uzyskaniem może być spory problem. W związku z tym, osoby które z powodu złej historii kredytowej nie mogą dostać pożyczek, chciałyby sobie „wyczyścić” złą historię kredytową. Czy jest to możliwe? Niestety nie.

W rejestrach BIK są przechowywane zarówno te dobre informacje, jak i te złe. Jeżeli spłacimy kredyt w terminie, wszelkie informacje o sposobie spłaty długu znikną wraz z zakończeniem spłaty. Chyba, że wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych o spłaconych długach. Warto to robić, gdyż dzięki temu możemy w przyszłości uzyskać kolejne zobowiązanie szybciej i na lepszych warunkach. Jeżeli jednak kredyt terminowo spłacany nie był, informacje na ten temat mogą być przechowywane w BIK i to bez naszej zgody nawet przez 5 lat. Jeżeli więc wszystkie czynności związane z przekazywaniem danych z banku do BIK były wykonywane zgodnie z prawem, nie możemy nic zrobić. Praktycznie, możemy tylko wyrazić lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym już kredycie. Możemy też korygować dane, które są nieprawdziwe. Możemy też wnioskować o usunięcie wpisów o nieterminowo spłacanym kredycie, ale dopiero po 5 latach od momentu, gdy zadłużenie zostało zwrócone.

Jeżeli chcemy dokonać wyżej wymienionych korekt, musimy zwrócić się o to nie do Biura Informacji Kredytowej, ale do banku w którym mieliśmy zobowiązanie. I dopiero ten bank przesyła stosowne pisma do BIK.

Nie ma więc magicznego sposobu, na usunięcie „złych” danych z naszych rejestrów BIK. Dlatego też musimy robić wszystko, aby spłacać wszelkie zobowiązania w terminie, gdyż dzięki temu nasza historia kredytowa będzie bardzo dobra i banki chętnie udzielą nam kolejnych kredytów.0 Komentarze