Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Program 500+ pomaga wyjść z długów


BIG InfoMonitor i Biuro Informacji Kredytowej przeprowadziło badanie, z którego wynika, że co trzeciej rodzinie pobierającej świadczenia z tytułu programu 500+ udało się wyjść z długów.
Badanie pokazuje, także, że chociaż 12% rodzin pobierających świadczenie 500+ nie pozbyło się całkowicie swoich długów, to jednak pieniądze z tego programu pozwoliły na unikanie kolejnych pożyczek. Program ten dla 10% rodzin wpłynął na poprawę zdolności kredytowej, dzięki czemu mogły one pożyczyć pieniądze w banki. 17% rodzin zmniejszyło dzięki pieniądzom z 500+ przeterminowane kredyty i pożyczki.

Jak twierdzą przedstawiciele BIG InfoMonitor wyraźnie widać spadek odsetek osób, które mają zaległe kredyty. Jako przykład można podać, że na koniec I kwartału 2016 zaległości przeterminowane o co najmniej 60 dni miało 38,2% zgłoszonych do rejestru, a na koniec II kwartału 2017 liczba ta spadła do 33,8%.0 Komentarze