Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
- - - - -

Integratory IT i IT enterprise. Nowe usługi na polskim rynku


Integracja IT to wciąż słabo rozpowszechniona usługa na polskim rynku. Zakres usług integratorów IT wychodzi przy tym poza prostą konfigurację sprzętu i oprogramowania. Integratorzy IT biorą pod uwagę warunki rynkowe, w których działa przedsiębiorstwo i profil jego działalności. Umożliwiają też sprawne powiązanie ze sobą struktur technicznych poszczególnych działów dużego przedsiębiorstwa.
Czym jest integrator IT?

Integrator IT to podmiot zajmujący się kompleksową integracją systemów informatycznych. W skład usług integratora IT wchodzi m.in. projektowanie systemów IT, wdrożenie systemów IT oraz bezpieczeństwo systemów informatycznych. Zadaniem integratora IT jest stworzenie z różnorodnych elementów dostarczanych przez wielu producentów całościowego systemu informatycznego, który działa w sposób spójny i niezawodny. Przy integracji pochodzącej od różnych producentów infrastruktury brana pod uwagę jest również możliwość przyszłej rozbudowy systemu. Integrowana infrastruktura it to np. klastry obliczeniowe, platformy serwerowe, infrastruktura serwerowa i sieciowa, a także urządzenia audiowizualne i rozwiązania telekonferencyjne. Prostymi przykładami usług integratora IT mogą być integracja systemów magazynowych z systemami sprzedaży lub integracja oprogramowania wykorzystywanego przez różne działy danego przedsiębiorstwa.

Rozwiązania typu IT enterprise

Rodzajem integracji IT są rozwiązania typu IT enterprise. Polega ono na integracji sprzętu i oprogramowania w celu zaspokojenia potrzeb dużych odbiorców biznesowych i publicznych. Potrzeby tego rodzaju odbiorców są specyficzne: nie chodzi tylko o zbudowanie możliwie spójnego systemu informatycznego. W przypadku dużego systemu informatycznego istotna jest kompatybilność, skalowalność, niezawodność i bezpieczeństwo zintegrowanego sprzętu i oprogramowania. Do obszarów tradycyjnego IT enterprise należą np. serwery, biblioteki taśmowe i macierze, stacje klienckie o dużej wydajności oraz środowiska graficzne.

Sprawdź również: operatorsystems.pl/operator/integracja-operatora/0 Komentarze