Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartośćWyniki wyszukiwania

Znaleziono 3 rezultatów dla hasła:

kredyt studencki


Według typu zawartości

Według sekcji

Sortuj według                Porządek  
 1. Wnioski o kredyt studencki będą przyjmowane prz...

  Przypomnijmy, że o kredyt studencki mogą ubiegać się osoby które już studiują lub dopiero rozpoczynają naukę na uczelni. Ważnym kryterium jest tu dochód na członka rodziny studenta, gdyż nie może on być wyższy niż 2 500 zł netto. Dodatkowo należy pamiętać, że uzyskanie kredytu jest możliwe po znalezieniu poręczyciela (mogą nimi być rodzice). Największą zaletą kredytu studenckiego jest fakt, iż jego oprocentowanie nie może przekraczać 1.2% stopy redyskontowej weksli, którą ogłasza NBP, z tym że połowę odsetek pokrywa BGK. Kredyt ten może być udzielony na maksymalnie 6 lat a pieniądze są wypłacane w formie miesięcznych transz . Spłatę zadłużenia rozpoczyna się dopiero 2 lata po zakończeniu studiów. Można oczywiście rozpocząć spłatę wcześniej. Co ciekawe studenci którzy mieli bardzo dobre oceny w indeksie mogą liczyć na umorzenie części kredytu (najlepsi nawet na 50%).

  Wnioski o kredyty studenckie można składać tylko w 4 bankach, które mają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Są to:
  - PKO BP,
  - Bank PEKAO
  - BPS,
  - SGB-Bank.

  Nowe terminy składania wniosków o kredyt studencki (a w zasadzie ich brak) będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 roku. Według nowych przepisów, o kredyt studencki będzie można wnioskować także w SKOK-ach, jeżeli podpiszą z BGK odpowiednią umowę.

  • wrz 24 2018 20:12
  • przez Marcin
 2. Czy łatwo jest dostać kredyt studencki

  O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci, którzy spełnią próg dochodowy. Obecnie, może się o pieniądze ubiegać każdy student miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 2 500 zł brutto miesięcznie. Oczywiście kredyt musi być zabezpieczony i tutaj mamy kilka możliwości - weksel, poręczenie lub gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyt można otrzymywać maksymalnie przez 5 lat plus okres studiów doktoranckich. Każdy student ma do wyboru kilka transz, w jakich pieniądze będą wypłacane. Mieszczą się one w przedziale od 400 do 1 000 zł. Oprocentowanie kredytu studenckiego jest bardzo niskie i wynosi połowę stopy redyskontowej weksla. Ale ważne jest też to, że dla studenta odsetki naliczane są dopiero w momencie rozpoczęcia spłaty zadłużenia, czyli dwa lata po zakończeniu studiów. Wcześniej odsetki są płacone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.Co równie ważne, istnieje możliwość umożenia 20% pozostałego do spłaty zadłużenia, jeśli student ukończył studia w gronie 5% najlepszych studentów. Kredyt może też zostać całkowicie umorzony, jeśli student po zakończeniu nauki znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, lub ma też trwałą niezdolność do wykonywania pracy.

  Chociaż uzyskanie kredytu studenckiego wydaje się łatwe, to jednak należy spełnić wszelkie formalności, aby pieniądze mogły pojawiać się na koncie studenta. Zwykle konieczna jest też opłata prowizji, chociaż nie jest ona za wysoka. Należy także pamiętać, że student musi dwa razy do roku przedstawić w banku dokumenty, potwierdzające kontynuowanie nauki.

  Czy warto więc z takiego kredytu korzystać? Z całą pewnością tak. Jest to chyba najtańszy kredyt na rynku, a ponadto nie jest trudno go uzyskać. WNiosek o pieniądze można składać w banku PEKAO SA, PKO BP, Banku Polskiej Spółdzielczości i SGB Bank.

  • paź 03 2017 19:23
  • przez Marcin
 3. Wszystko o kredytach studenckich

  Kto może ubiegać się o kredyt studencki

  O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci i doktoranci, którzy zostali wymienieni w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. Aby ubiegać się o kredyt nie można mieć więcej niż 25 lat. Wniosek o kredyt, należy składać między 15 sierpnia a 31 października każdego roku.

  Gdzie i jak można się ubiegać o kredyt studencki

  Kredyty studenckie, można uzyskać w następujących bankach:

  PKO Bank Polski,
  Bank PEKAO SA,
  Bank Polskiej Spółdzielczości (wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi),
  SGB-Bank SA (wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi)

  Składając wniosek o kredyt hipoteczny (druki znajdują się w oddziałach banków), musimy dołączyć zaświadczenie z uczelni lub innej jednostki, która prowadzi studia doktoranckie o odbywaniu studiów. Ponadto, wraz z wnioskiem należy przedstawić dokumenty niezbędne do poręczenia kredytu. Należy przy tym złożyć oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny, a także zaświadczenie o uzyskanych dochodach w roku poprzednim. We wniosku, podajemy o jaką miesięczną kwotę chcemy się ubiegać. W roku szkolnym 2016/2017 może wynosić ona:
  600 zł - kwota podstawowa,
  800 zł lub 1000 zł - kwota podwyższona
  400 zł - kwota obniżona

  Jeżeli student ma problemy ze znalezieniem odpowiedniego poręczyciela, może ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli chodzi o tę pierwszą instytucję, to BGK może poręczyć kredyt w wysokości 100%, jeżeli student jest pozbawiony całkowicie opieki rodzicielskiej, bez względu na dochód, a także studentom, którym dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł. Natomiast jeżeli dochód w rodzinie studenta w przeliczeniu na jedną osobę, kształtuje się w granicach 600 zł - 1000 zł, może poręczyć kredyt w wysokości 70%.
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poręcza kredyty studentom mieszkających na wsi. Także i tutaj wysokość poręczonego kredytu zależy od dochodu na członka rodziny i może wynieść 80 lub 100%.
  Po złożeniu kompletu dokumentów, bank dokonuje ich rozpatrzenia. Głównym kryterium jest tu dochód na członka rodziny. W roku szkolnym 2016/2017 nie może on przekroczyć 2 500 zł. Rozpatrzenie wniosku powinno zakończyć się przed 20 listopada każdego roku. Jeżeli decyzja jest pozytywna - do 31 grudnia należy podpisać umowę kredytową.

  Jak wypłacany i spłacany jest kredyt studencki

  Kredyt studencki, wypłacany jest maksymalnie na okres 6 lat. W przypadku studiów doktoranckich na 4 lata. Jest on wypłacany w okresach miesięcznych (10 transzy każdego roku). W wyznaczonych w umowie kredytowej terminach, student - kredytobiorca, jest zobowiązany do przedłożenia w banku aktualnej legitymacji studenckiej, potwierdzającej kontynuowanie nauki. Datami tymi są 31 październik i 31 marzec. Kredyt rozpoczyna spłacać się po upływie dwóch lat, od momentu zakończenia studiów. Kredyt, spłacany jest dwukrotnie dłużej, niż był on wypłacany. Jeżeli więc wypłacone było 60 rat, zadłużenie będzie spłacane w 120 ratach. W czasie studiów, a także w czasie karencji w spłacie kapitału, odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. Natomiast gdy student zacznie spłacać kredyt, odsetki jakie musi zapłacić, wynoszą połowę stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Jeżeli osoba która zaciągnęłą kredyt, będzie w trudnej sytuacji materialnej, może ona wystąpić do banku z wnioskiem, o zawieszenie spłaty kredytu na okres 12 miesięcy. Kredyt może także zostać umorzony w części lub całości, na skutek trudnej sytuacji życiowej, albo też na skutek braku zdolności do spłaty. Umorzenia może dokonać Minister odpowiedzialny za szkolnictwo wyższe, na podstawie wniosku kredytobiorcy.

  • sty 10 2017 19:51
  • przez Marcin