Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
Zdjęcie
- - - - -

Słownik pojęć kredytowych/pożyczkowych

słownik kredyty słownik pożyczki słownik kredytowy słownik pożyczkowy pojęcia kredytowe

  • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
2 odpowiedzi na ten temat

#1 mentalny

mentalny
  • LokalizacjaKraków

Reputacja: 13
Dobra

Napisany 02 lipiec 2013 - 21:33


Aneks – pisemna zmiana warunków umowy. Aneksy odpisuje się np. zmieniając walutę kredytu, przedłużając okres spłaty itp.

Banki hipoteczne – specyficzny rodzaj banków, które udzielają tylko kredytów hipotecznych. Działają one na podstawie specjalnej ustawy o bankach hipotecznych,

Beneficjent – osoba, na rzecz której został udzielny kredyt.

BIK-  Biuro Informacji Kredytowej. Instytucja, gromadząca dane wszystkich kredytobiorców. Dane te dotyczą ilości i wysokości kredytów, oraz sposobów spłat zadłużenia.

Blokada środków na rachunku – jeden ze sposobów zabezpieczenia kredytu. Właściciel rachunku, zezwala bankowi na zablokowanie środków które się na nim znajdują, jeśli kredyt nie jest spłacany terminowo.

Cesja praw z ubezpieczenia – przeniesienie praw własności wynikającej z polisy na bank. Zazwyczaj w bankach dokonuje się cesji praw z ubezpieczeni nieruchomości lub samochodu.

Credit scoring – punktowa metoda oceny wiarygodności kredytowej.

Dłużnik – osoba zaciągająca kredyt lub pożyczkę i zobowiązująca się do jej terminowej spłaty.

EURIBOR – stopa procentowa kredytów w strefie euro, które oferowane są pomiędzy wszystkimi bankami.

Hipoteka – jeden ze sposobów zabezpieczenia kredytu. W księdze wieczystej dokonuje się wpisu, który upoważnia bank do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Hipoteka kaucyjna – hipoteka o nieustalonej wysokości {wlicza odsetki, prowizje i inne koszta}.

Hipoteka zwykła – hipoteka o ustalonej wysokości i rodzaju

Karencja – okres pomiędzy zaciągnięciem kredytu, a spłatą pierwszej raty. Czasami trwa on nawet kilka miesięcy.

Karta kredytowa – specjalny rodzaj kredytu. Kredytobiorca dostaje do swojej dyspozycji określony limit kredytowy, z którego może korzystać, posługując się plastikową kartą płatniczą.

Komornik sądowy – osoba publiczna, zajmująca się roszczeniami cywilnymi na drodze egzekucji komorniczej.

Kredyt – umowa zawarta pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Na jej podstawie bank stawia do dyspozycji kredytobiorcy środki na określony cel i na określony czas.

Kredyt hipoteczny – kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości

Kredyt konsolidacyjny – kredyt na spłatę innych zadłużeń.

Kredyt walutowy – kredyt zaciągnięty i rozliczany w innych walutach.

Księga wieczysta – dokument określający stan prawny nieruchomości.  

Limit kredytowy – maksymalna kwota, do jakiej może zadłużać się kredytobiorca.

LTV – współczynnik wartości kwoty udzielanego kredytu do wartości nieruchomości bądź ceny jego sprzedaży.

Marża – ustalana przez bank wartość wyrażona w procentach, która jest składnikiem oprocentowania.

Odsetki – kwota, jaka jest wypłacana bankowi przez kredytobiorcę, w zamian za pożyczenie pieniędzy.

Odsetki przeterminowane – odsetki wynikające z tytułu nieterminowej obsługi zadłużenia

Okres kredytowania – czas spłaty kredytu.

Operat szacunkowy – dokument stwierdzający wycenę nieruchomości, wykonany przez rzeczoznawcę.

Oprocentowanie kredytu – stopa, wg której naliczane jest oprocentowanie kredytu.

Oprocentowanie stałe – wynagrodzenie dla banku, za udzielenie środków finansowych, którego wysokość nie zmieni się przez cały okres kredytowania.

Oprocentowanie zmienne – wynagrodzenie dla banku, za udzielenie środków finansowych, którego wartość może zmieniać się w czasie okresu kredytowania.

Poręczyciel – osoba, która potwierdza, że inna osoba jest w stanie regulować w terminie swoje zobowiązania finansowe. Gdy tego nie robi, poręczyciel przejmuje spłatę zobowiązania na siebie.

Pożyczka – umowa zawarta pomiędzy bankiem a pożyczkobiorcą. Na jej podstawie bank stawia do dyspozycji środki finansowe na określony czas, a pożyczkobiorca przeznacza je na dowolny cel.

Prolongata – przedłużenie okresu spłaty zadłużenia.

Przewalutowanie kredytu – zmiana waluty kredytu na inną, podczas spłaty zadłużenia.

Rata spłaty – łączna suma raty kapitałowej i odsetek, przypadająca na jakiś okres rozliczeniowy.

RRSO – Rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Pozwala określić rzeczywisty koszt kredytu.

Stopa referencyjna – wielkość oprocentowania, obowiązująca na rynku międzybankowym.

Transza kredytu – część kwoty, która została przyznana wnioskodawcy, ubiegającego się o kredyt.

Ubezpieczenie pomostowe – przejściowe zabezpieczenie kredytu, na okres od podpisania umowy do uprawomocnienia się wpisu do hipoteki.

Weksel – dokument, który zobowiązuje wystawcę, do zapłacenia kwoty wskazane w wekslu w ściśle określonym terminie.

Wkład własny – środki własne kredytobiorcy, które stanowią różnicę pomiędzy wartością inwestycji a wysokością kredytu.

WIBOR – wielkość oprocentowania kredytów, które obowiązują na polskim rynku międzybankowym.

Windykacja – dochodzenie własności przez bank w związku z odzyskaniem swojej własności

Zabezpieczenie docelowe – zabezpieczenie, które będzie obowiązywało przez cały okres kredytowania.

Zabezpieczenie przejściowe – zabezpieczenie, obowiązujące do czasu ustanowienia docelowego.

Zdolność kredytowa – zdolność do terminowej obsługi zadłużenia.#2 Redżio

Redżio

Reputacja: 0
Normalna

Napisany 30 październik 2014 - 16:43

Przydatna sprawa ;)#3 solaris22

solaris22

    Aktywny użytkownik

  • 23 postów

Reputacja: 0
Normalna

Napisany 06 październik 2020 - 14:03

Taka pomoc to skarb